A képviselő-testület 2005 első félévi munkaterve

pmh

A képviselő-testület 2005 első félévi munkaterve

 

 

Január 27.

 

Javaslat a Raktárbázis Gödöllő Kft. telephelye és környéke iparterület szabályozási terve és helyi építési előírásai megalkotására

 

Szándéknyilatkozat a Gödöllő, Dózsa György út 2. szám ingatlan hasznosításáról

 

Üzemi baleseti járadék megtérítése munkaügyi bíróság ítélete szerint

 

Javaslat a nevelési- oktatási intézmények házirendjének jóváhagyására

 

Javaslat a Gödöllői Gyermeküdülő működéséről és igénybevételének rendjéről szóló 8/2002. (III.1.) sz. önk. rendelet felülvizsgálatára

 

Tájékoztatás a hulladékgazdálkodás helyzetéről, javaslat további intézkedésekre

 

Javaslat a nevelési- oktatási intézményekben, az alapfokú művészetoktatási intézményekben igénybe vehető szolgáltatások ingyenességének, térítési – és tandíj megállapításának szabályairól szóló 1997. évi 14. számú önkormányzati rendelet módosítására

 

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési szóló 1997. évi 24. számú önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díjak módosítására

 

Javaslat a város közterületén kialakított várakozási övezetek parkolási díjainak módosítására

 

Javaslat az épített értékek helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítására, a rendelet mellékletének megalkotására

 

Javaslat a talajterhelési díjról szóló 36/2004. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosítására

 

Gödöllő város közterületi használatáról és a közterületek rendjéről szóló 1999. évi 21. (X.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása

 

Javaslat rendelet alkotására a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól

 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről önkormányzati rendelet alkotására

 

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2001. (V.11.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

 

Javaslat a családi és egyéb események megrendezésének térítési díjairól szóló 7/2003. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

 

Javaslat az Őz utca melletti területen fekvő lakótelkek és a 7176 helyrajzi számú mezőgazdasági rendeltetésű földrészlet értékesítési feltételeinek meghatározására

 

Javaslat a városi filmszínház pályázat útján történő hasznosítására

 

Javaslat a képviselő-testület 2005. I. félévi munkatervére

 

Javaslat a Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Kht. Felügyelő Bizottságának megválasztására

 

Február 17.

 

Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet hődíjra vonatkozó mellékletének módosítására

 

Javaslat Gödöllő város 2004. évi költségvetési rendelet módosítására a többször módosított 8/2004. (III. 1. ) önkormányzati rendelet 13. § (5) b; pontja alapján

 

Javaslat Gödöllő város 2005. évi költségvetésére és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokra

 

Javaslat a Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Kht 2005. évi üzleti tervére

 

Javaslat a Kalóriai Kht. 2005. évi üzleti tervére

 

Javaslat a Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság 2005. évi üzleti tervére

 

Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság közötti közművelődési megállapodás megkötésére a 2005. évre

 

Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2005. évi üzleti tervére

 

Javaslat a Gödöllői Piac Szolgáltató és Üzemeltető Kft. 2005. évi üzleti tervére

 

Javaslat a szociális rászorultságtól függő, pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 36/2001. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet egyes rendelkezésinek módosítására

 

 Beszámoló a lakásépítési és lakásvásárlási támogatás keretösszegének felhasználásáról

 

 Javaslat az önkormányzat intézményeinek használatában lévő ingatlanok használatáról és hasznosításáról, valamint az önkormányzat ingó vagyontárgyaival való gazdálkodásról szóló 1999. évi 27. (XII. 20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

 

Javaslat döntés meghozatalára az önkormányzat tulajdonában álló üzleti, illetve mezőgazdasági ingatlanok értékesítésére, illetve mindazon ingatlanok kijelölésére, amelyek értékesítésre előkészített állapotban vannak

 

Tájékoztató a folyamatban lévő szabályozási tervekről és a 2005 év folyamán várható fejlesztésekhez kapcsolódó új szabályozási folyamatokról

 

Március 17.

 

Beszámoló a 2004. évi költségvetési ellenőrzések tapasztalatairól

 

Javaslat a vásárokról szóló 2000. évi 25. (XI.15.) számú önkormányzati rendelet módosítására

 

 Javaslat a 2005. évi útépítési program indítására és a Beszerzési Célokmány elfogadására

 

Javaslat a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. szindikátusi szerződésének felülvizsgálatára

 

Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. szindikátusi szerződésének felülvizsgálatára

 

Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság közötti, a társaság által használt ingatlan használatának feltételeiről szóló szerződés felülvizsgálatára

 

Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Kht. közötti szerződések felülvizsgálatára

 

Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Kht. között a Táncsics Mihály úti sporttelep éves üzemeltetésére kötött szerződések megkötésére

 

Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Kalória Kht. közötti szerződések felülvizsgálatára

 

Javaslat a Lagúna Üzletház hasznosítására

 

Április 21.

 

Gödöllő város 2004. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása és könyvvizsgálói hitelesítése

 

Gödöllő város 2004. évi egyszerűsítet mérlegbeszámolója

 

Beszámoló a vállalkozói vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenységről az 1999. évi 10. számú önkormányzati rendelet 7. § -a alapján

 

A Damjanich János Általános Iskola igazgatójának beszámolója

 

Javaslat az önkormányzati ingatlanvagyonnal, a vagyoni értékű jogokkal és értékpapírokkal való gazdálkodásról szóló 1999. évi 10. (III. 1. ) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára és javaslat szabályozási koncepció kialakítására

 

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2004. évi átfogó értékeléséről

 

Javaslat új felvételre Gödöllő város épített értékei listájára (síremlékek, településszerkezeti elemek egyedi tájértékek kategóriában)

 

Május 26.

 

Javaslat a VÜSZI Kht. 2004. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására

 

Javaslat a VÜSZI Kht. ügyvezetője részére kitűzött prémiumfeltételek értékelésére, díjazására, a 2005. évi prémiumfeltételek megállapítására

 

Javaslat a Kalória Kht. 2004. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására

 

Javaslat a Kalória Kht. ügyvezetője részére kitűzött prémiumfeltételek értékelésére, díjazására, a 2005. évi prémiumfeltételek megállapítására

 

Javaslat a Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság 2004. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására

 

Javaslat a Petőfi Sándor Művelődési központ Közhasznú Társaság. ügyvezetője részére kitűzött prémiumfeltételek értékelésére, díjazására, a 2005. évi prémiumfeltételek megállapítására

 

Javaslat a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2004. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának elfogadására

 

Javaslat a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. ügyvezetője részére kitűzött prémiumfeltételek értékelésére, díjazására, a 2005. évi prémiumfeltételek megállapítására

 

Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2004. évi – számviteli törvény szerinti –beszámolójának elfogadására

 

Javaslat a Távhő Kft. ügyvezetője részére kitűzött prémiumfeltételek értékelésére, díjazására, a 2005. évi prémiumfeltételek megállapítására

 

Június 23.

 

Javaslat Gödöllő város 2005. évi költségvetési rendelet módosítására

 

A Hajós Alfréd Általános Iskola igazgatójának beszámolója

 

Javaslat a gödöllői repülőtér ingatlanegyüttes üzemeltetési szabályzatának tulajdonosi jóváhagyására

 

A Segítség Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának beszámolója

 

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának beszámolója

 

A Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának beszámolója

 

A Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának beszámolója

 

Javaslat a Településfejlesztési Koncepció elfogadására (TÖBBFORDULÓS TÁRGYALÁS)

 

Javaslat a Közművelődési Koncepció módosítására (TÖBBFORDULÓS TÁRGYALÁS)