Befektetők újítanák fel a volt községházat

pmh

A képviselő-testület továbbtárgyalásra érdemesnek tartja a Phoenyx Ingatlan és Vagyonkezelő Kft., valamint az ÖRESUND Holding Vagyonkezelő Kft. szándéknyilatkozatát a Dózsa György út 2. szám alatti ingatlan, a volt községháza felújítására. A társaságok kilátásba helyezték, hogy magántőkéből, idegenforgalmi és kereskedelmi célú hasznosításra felújítják, átépítik az ingatlant. Befektetésüket az önkormányzat – amely az ingatlan tulajdonosa marad – 10 év alatt térítené meg, amire a létrejövő létesítmény-együttes bevételei nyújthatnak fedezetet.

A volt községháza idegenforgalmi és kereskedelmi célú hasznosítási tanulmánytervét 2002 tavaszán tárgyalta meg a képviselő-testület. A tanulmánytervhez tartozó vázlatterv és költségbecslés egyértelművé tette, hogy külső forrás bevonására lesz szükség.

Csaknem két éve jelentette be érdeklődését a hasznosítás iránt a polgármesteri hivatalnál a Phoenyx Kft, majd az ÖRESUND Holding Vagyonkezelő Kft. Januárban közös szándéknyilatkozattal fordultak a képviselő-testülethez. E szerint – a beruházásra létrehozandó projekt társaság keretében – teljes egészében magánfinanszírozásban, másfél milliárd forintból alakítanának ki a Dózsa György út 2. szám alatti ingatlanból szállodát, nagykávéházat, konferenciaközpontot, üzleteket, díszburkolatos udvart, a sétálóutca első elemét, valamint mélygarázst. A kft-k felajánlották az önkormányzatnak, hogy az épület átépítése és üzembe helyezése, a rutinszerű működés megkezdése után vásárolja meg a projekt társaságot a ráfordításaiknak megfelelő vételáron, javaslatuk szerint 2006-tól tíz éven át évi egyenlő részletben. Az egy év múlva a város tulajdonába kerülő részvénytársaság olyan mértékű bérleti díjat fizetne a városnak, amely fedezetet nyújt a vételárra.     

A képviselő-testület januári ülésén 13 igen szavazattal, 11 tartózkodásával felkérte a szándéknyilatkozatot tett gazdasági társaságokat hasznosítási ajánlatuk kidolgozására és megtételére. Egyben felhatalmazta az alpolgármestert, hogy az ajánlattételhez szükséges tárgyalásokat folytassa le és működjön közre abban, hogy a lehető legkedvezőbb tartalmú ajánlatot kapja az önkormányzat az ingatlan hasznosítására.

Az ingatlan hasznosításáról a képviselő-testület akkor hoz döntést, ha az ajánlott projekt minden részletét kidolgozták és a képviselő-testülettel teljes terjedelmében ismertették.