Meghívó a képviselő-testület április 21-i ülésére

pmh

Meghívó

a képviselő-testület

 április 21-én, csütörtök reggel 8 órakor

tartandó ülésére

Az ülés helye: Városháza I. emeleti tanácskozó terme

 

NAPIREND:

 

1.     A Damjanich János Általános Iskola igazgatójának beszámolója

Előterjesztő: Szűcs Józsefné igazgató

 

2.     Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: Klopkóné Szabó Tünde intézményvezető

 

3.     Gödöllő város 2004. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása és könyvvizsgálói hitelesítése

      Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: Dr. Benedek József könyvvizsgáló

 

4.     Gödöllő város 2004. évi egyszerűsített mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

5.     Javaslat Gödöllő város 2005. évi  költségvetési rendelet kiegészítésére

      Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

6.     Beszámoló a vállalkozói vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenységről az 1999. évi 10. sz. önkormányzati rendelet 7. §-a alapján

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

7.     Javaslat az önkormányzati ingatlanvagyonnal, a vagyoni értékű jogokkal és értékpapírokkal való gazdálkodásról szóló 1999. évi 10. (III.1.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára és javaslat a szabályozási koncepció kialakítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

8.     Javaslat a Helyi Építési Szabályzat egyes pontjainak korrekciójára

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

9.     Javaslat új felvételre Gödöllő város épített értékei listájára (síremlékek, településszerkezeti elemek, egyedi tájértékek kategóriában)

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

10. Javaslat a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola bővítésének és átépítésének, valamint a Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda építésének címzett állami támogatási pályázatának benyújtására és a támogatandó változat kijelölésére a Megvalósíthatósági Tanulmány alapján

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

11. Javaslat a Petőfi Sándor utca 4. szám alatti épület alagsorában lévő üzlethelyiség értékesítésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

12. Javaslat nem lakás célú helyiség hasznosítására

Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

 

13. Javaslat önkormányzati bérlakások munkakör ellátásának elősegítése érdekében történő bérbeadására

Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

 

14. Javaslat a sportcélokra biztosított 30 millió forint felosztására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

15. Tájékoztató hajléktalan ellátás ügyében létrejött ad-hoc bizottság tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Bükkfalvy Beatrix elnök

 

16. Javaslat a közoktatási intézmények vezetői állásra beérkezett pályázatokat elbíráló ad-hoc bizottság felállítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

17. Javaslat együttműködési megállapodáshoz történő önkormányzati csatlakozásra

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

18. Javaslat önkormányzati hozzzájáruló nyilatkozat megtételére „Gödöllő” településnév használatához

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

19. a  Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2005. évi teljesítménycéljainak meghatározására

    Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

 

19   b Tájékoztató a jegyző részére meghatározott teljesítménykövetelmények értékeléséről

    Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

20. Egyebek