Meghívó a képviselő-testület december 15-i ülésére

pmh

Meghívó a képviselő-testület 2005. december 15-én, csütörtökön reggel 8 órakor tartandó ülésére

Az ülés helye: Városháza I. emeleti tanácskozó terme

 

NAPIREND:

1. Javaslat a VÜSZI Kht. 2006. évi üzleti terv koncepciójára

Előterjesztő: Bokor Árpád ügyvezető igazgató

Meghívott: Mészáros György Felügyelő Bizottság elnöke

2. Javaslat a Kalória Kht. 2006. évi üzleti terv koncepciójára

Előterjesztő: Hatolkai Szaniszló ügyvezető igazgató

Meghívott: Tóth György Felügyelő Bizottság elnöke

3. Javaslat a Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terv koncepciójára

Előterjesztő: Németh Kristóf ügyvezető igazgató

Meghívott: Szűcs Józsefné Felügyelő Bizottság elnöke

4. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2006. évi üzleti terv koncepciójára

Előterjesztő: Tóth István ügyvezető igazgató

Meghívott: Bellus Zoltán Felügyelő Bizottság elnöke

5. Javaslat a Piac Kft. 2006. évi üzleti terv koncepciójára

Előterjesztő: Vilhelm Ferenc ügyvezető igazgató

Meghívott: Balogh Gyula Felügyelő Bizottság elnöke

6. Gödöllő város 2006. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: Dr. Benedek József könyvvizsgáló

Az előterjesztés, az 1. táblázat és a 2. táblázat a témakörre kattintva tölthető le 

7. Javaslat a gödöllői 015/7 hrsz. alatt felvett ingatlanra kötött adás-vételi előszerződés meghosszabbítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: Benkő Pál vállalkozó, ajánlattevő

8. Javaslat a Gödöllő, Városközpont, Kampis tér és környéke szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: Borsos József, Borsos Kft. ügyvezető igazgató, Profilterv Kft., Mészáros János tervező

9. Javaslat a Hajós Alfréd Általános Iskola és környéke szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: Profilterv Kft. Mészáros János tervező

10. Javaslat a Gödöllő, Piac és környéke szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: Urbanitás Kft. Berényi Mária tervező, Kron Kft. Máté Sándor ügyvezető igazgató

11. Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására

Előterjesztő: Tóth István ügyvezető igazgató

Az előterjesztés innen tölthető le

12. Javaslat az iparűzési adóról szóló 25/2002. (XII. 13.) számú és az építményadóról szóló 23/2002. (XII. 13.) számú önkormányzati rendeletek módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Az előterjesztés innen tölthető le

13. Javaslat a szennyvízcsatorna 2006. évi díjainak megállapítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

14. Javaslat a helyi tömegközlekedés 2006. évi árainak megállapítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: Furó Ferenc forgalmi osztályvezető, Béres Sándor gazdasági osztályvezető, Bense Attila térségi menedzser

15. Javaslat helyi vagyongazdálkodási rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

16. Javaslat Gödöllő Város Kulturális és Közművelődési Koncepciója elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

17. Javaslat a 11-es számú háziorvosi körzetre vonatkozó szerződés megkötésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: Bereczné dr. Kovács Márta

18. Javaslat a Damjanich János Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: Szűcs Józsefné igazgató

19. Javaslat a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójának kinevezésére

Előterjesztő: Guba Lajos ad-hoc bizottság elnöke

Meghívottak: pályázók

20. Véleményezés a Gödöllői Rendőrkapitányság új vezetőjének kinevezéséhez

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: Dr. Juhász István r. alezredes

21. Tájékoztató a Játszótér Bizottság 2005. évi munkájáról és javaslata játszóterek helyének kijelölésére

Előterjesztő: Lajtai Lászlóné Játszótér ad-hoc bizottság elnöke

22. Javaslat a VÜSZI Kht. könyvvizsgálójának megválasztására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

23. Javaslat a Kalória Kht. könyvvizsgálójának megválasztására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

24. Javaslat a Kalória Kht. Felügyelő Bizottságának megválasztására

Előterpesztő: Dr. Gémesi György polgármester

25. Javaslat a Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság könyvvizsgálójának megválasztására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

26. Javaslat a Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottságának megválasztására

ElőterJesztő: Dr. Gémesi György polgármester

27. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. könyvvizsgálójának megválasztására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

28. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

29. Egyebek

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (4) bekezdés a.) pontja értelmében a képviselő-testület az alábbi napirendeket zárt ülés keretében tárgyalja meg:

30. Javaslat a Gödöllő Kultúrájáért-díj odaítélésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester