Meghívó a képviselő-testület február 2-i ülésére

pmh

Az ülés helye: Városháza I. emeleti tanácskozó terme

 

NAPIREND:

1.     Javaslat Wass Albert szobor elhelyezésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: Klement Péter Nemzeti Lobogó Társasága

 

2.     Javaslat a Gödöllői Piac Kft.. 2006. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Vilhelm Ferenc ügyvezető igazgató

Meghívott: Balogh Gyula FB elnöke

 

3.     Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2006. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Tóth István ügyvezető igazgató

Meghívott: Bellus Zoltán FB elnöke

 

4.     Javaslat a VÜSZI Kht. 2006. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Bokor Árpád ügyvezető igazgató

Meghívott: Mészáros György FB elnöke

 

5.     Javaslat a Kalória Kht. 2006. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Hatolkai Szaniszló ügyvezető igazgató

Meghívott: Tóth György FB elnöke

 

6.     Javaslat a Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság. 2006. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Németh Kristóf  ügyvezető igazgató

Meghívott: Szűcs Józsefné FB elnöke

 

7.     Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság között Közművelődési Megállapodás megkötésére a 2006. évre

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: Németh Kristóf ügyvezető igazgató

 

8.     Javaslat Gödöllő város 2006. évi költségvetésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Meghívott: Dr. Benedek József  könyvvizsgáló

 

9.     Javaslat Gödöllő város 2005. évi költségvetési rendelet módosítására a 13/2005. évi (II.21.) számú önkormányzati rendelet 13. § (5) b; pontja alapján

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

10.  Gödöllő város közterületi használatáról és a közterületek rendjéről szóló 1999. évi 21. (X. 25.) számú önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott díjak módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

11.  A vásárokról szóló 2000. évi 25. (XI. 15.) számú önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott díjak módosítása

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

12.  Javaslat a 18/2001. (V. 11.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

 

13.  Javaslat a családi és egyéb események megrendezésének térítési díjairól szóló 7/2003. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

 

14.  Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2006. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

15.  Javaslat a „Gödöllő város közvilágítási hálózatának éjszakai fényáram csökkentése” projekt közbeszerzési célokmányának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

    16.  Javaslat a 2006. évi emelt szintű útjavítási és aszfaltszőnyegezési munkákra

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

17.  Javaslat az Őz utca melletti területen és a Harmat utcában fekvő lakótelkek, valamint a Peres dűlőben és a Kecskés dűlőben fekvő mezőgazdasági rendeltetésű földrészletek értékesítési feltételeinek meghatározására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

18.  Javaslat a gödöllői repülőtér fejlesztésének pályázati feltételeire

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

19.  Javaslat az M 31-es út kisajátításával érintett önkormányzati területek elidegenítésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

20.  Vélemény a gödöllői – TESCO-ban létesítendő új közforgalmú gyógyszertár tárgyában

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

 

21.  Javaslat önkormányzatok Energiahatékonysági Szövetségének létrehozására

Előterjesztő: Dr. Fábián Zsolt alpolgármester

 

22.  Javaslat a képviselő-testület 2006. I. félévi munkatervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

 

23.  Javaslat testvérvárosi együttműködési megállapodás aláírására a németországi Aichach városával

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

 

 

24.  Javaslat bontandó önkormányzati bérlakás értékesítésére

Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

 

 

25.  Javaslat a Gödöllő, Deák F. tér 2. I/4. szám alatti bérlakásra fennállt bérleti jogviszony meghosszabbítására

Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

 

26.  Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok megválasztásra

Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

 

 

27. Egyebek

 

A  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (4) bekezdés a.) pontja értelmében a képviselő-testület az alábbi napirendet zárt ülés keretében tárgyalja meg:

 

28. Fellebbezés állattartási ügyben

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester