Tájékoztató az egyetemi városrész műemléki védetté nyilvánításáról

pmh

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal felhívására a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 14. § (2) bek. alapján a Szent István Egyetem területén műemléki védettség alá helyezett épületek és területek tulajdonosait a helyben szokásos módon (hirdetmény útján) értesíteni kell.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztató levele:

.