A személyes gondoskodás formáinak igénybevételéért fizetendő újtérítési díjak

pmh

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény értelmében a 15%-os áfa szeptember 1-jétől 20%-ra emelkedett. Emiatt az önkormányzat képviselő-testülete szeptember 14-i ülésén módosította a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1997. évi 24. számú önkormányzati rendeletet. A térítési díjak az adóemelkedés mértékével drágultak.

 

Az új térítési díjak (ÁFÁ-val együtt) intézményenként egy ellátási napra a következők:

1./ Egyesített Szociális Intézmény ellátásai                         

a./ szociális otthoni, valamint gondozóházi ellátásért fizetendő

intézményi térítési díj napi összege:                                     2750- Ft/nap

b./ A szociális étkeztetés intézményi térítési díja:                   444- Ft/adag

c./ A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:                  370- Ft/óra

d./ Nappali ellátás (idősek klubja, ÉNO) fizetendő                   

intézményi térítési díja:                                                     1079- Ft/nap

2./ Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat       

a./ Hajléktalanok átmeneti szállásán fizetendő                      

intézményi térítési díja:                                                     42- Ft/nap

3./ Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési Kht.           

a./ A bölcsődei étkeztetésért fizetendő térítési díja:               225- Ft/nap

b./ Óvodai háromszori étkezés térítési díja:                           231- Ft/nap

- kétszeri (tízórai, ebéd) étkezési térítési díja:                       189- Ft/nap

- tízórai 22 %                                                                  50- Ft/nap

- ebéd 60 %                                                                    139- Ft/nap

- uzsonna 18 %                                                               42- Ft/nap

c./ Napközi otthonos iskolai háromszori étkezés                     

térítési díja:                                                                    316- Ft/nap

- csak ebéd 60 %                                                             190- Ft/nap

- tízórai 22 %                                                                  70- Ft/nap

- uzsonna 18 %                                                               56- Ft/nap

d./ Gimnáziumi ebéd térítési díja:                                         207- Ft/nap