Városi Piac: jövő évi bérleti díjakA képviselő testület november 23-i ülésén úgy döntött, hogy a Városi Piac területén lévő árusítóhelyek és üzletek bérleti díjait 2007. február 1-jétől átlagosan 6,12 %-al emeli.

Az önkormányzat és a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. között érvényben lévő szindikátusi szerződés értelmében a kft ügyvezetője köteles kellő időben, a bérleti szerződések lejártát megelőzően írásos javaslatot tenni a bérleti díjak és helypénzek változtatásának mértékére. A 2007. február hó 1-jétől alkalmazandó új bérleti díjakra történő javaslattétel tehát most vált aktuálissá.

*

A Városi Piac bérleményeiben alkalmazott bérleti díjak felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztés, amely az elfogadott határozati javaslatot is tartalmazza, innen tölthető le.