HÉV-tarifákat mérsékel a tiltakozásEredményesen léptek fel az agglomerációs önkormányzatok is a HÉV január 1-jével végrehajtott drasztikus, 400 és 1000%-os jegy- és bérletáremeléseivel szemben. Ez derült ki azon a megbeszélésén, amelyet dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere Szűcs Lajossal, a Pest Megyei Közgyűlés elnökével közösen január 19-ére hívott össze a megyeházára. A megbeszélésen az érintett polgármesterek mellett részt vett Garamhegyi Ábel, a GKM államtitkára és Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes is.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a főváros a tiltakozások nyomán megállapodott abban, hogy a terhek 90%-át átvállalva közel 1,2 milliárd forinttal támogatják a szóban forgó tarifákat. A fennmaradó 10%-os rész finanszírozását az érintett 16 település önkormányzatától várták. E konstrukció szerint, tudtuk meg a konzultációt követő sajtótájékoztatón, az agglomerációs közösségi közlekedés kedvezményes tarifáinak emelkedése a 2006-os tanuló és nyugdíjas árakhoz képest (február 1-jétől) átlagosan nem haladná meg a 13,5%-ot.

Gémesi György polgármester elmondta, az érintett Pest megyei önkormányzatok nem járulnak hozzá az agglomerációs településen közlekedő tömegközlekedési járatok dotálásához, mert a főváros tulajdonában lévő tömegközlekedés finanszírozása állami feladat.

A civil társadalomra is kiterjedő tiltakozáshullám következményeként a vitatott tarifák a helyi önkormányzatok hozzájárulása nélkül is lényegesen alacsonyabbak lesznek az ebben a hónapban alkalmazottaknál.

*

A konzultáción megjelent agglomerációs polgármesterek a következő állásfoglalást fogadták el.

 

Közös állásfoglalás a HÉV bérletek áremelése tárgyában szervezett tanácskozásról

 

A jelenlévő agglomerációs települések polgármesterei

- példa nélkülinek és elfogadhatatlannak tartják a tanulók és nyugdíjasok HÉV bérletei árának 400 és 1000%-os emelését,

- megállapítják, hogy a HÉV, mint elővárosi közforgalmú vasút a 90-es évek elején a BKV részeként, vagyonátadással került a főváros tulajdonába, azaz a főváros felvállalta a budapesti helyi közlekedéssel együtt a HÉV által biztosított helyközi közlekedési szolgáltatásokat is. A helyi közlekedésről az önkormányzati törvény rendelkezik, amely szerint az a települési önkormányzat feladata. A helyközi közlekedés biztosítása állami feladat. A kötött pályás közlekedés biztosításáról a vasúti közlekedésről szóló törvény rendelkezik, mely szerint a vasutak, így a HÉV működtetéséért a gazdasági és közlekedési miniszter a felelős. Feladatát közszolgáltatási szerződés keretében elvégeztetheti a vasút tulajdonosával, esetünkben a HÉV tulajdonosával, a fővárossal. A vállalkozó, jelen esetben a főváros, a bevétellel nem fedezett költségeinek a központi költségvetésből történő megtérítésre jogosult.

- megállapítják, hogy e tárgyban a tizenhat érintett települési önkormányzatnak a HÉV működtetésében nincs feladata, az az állam és a tulajdonos főváros kötelessége. A jogszabály szerint a főváros kötelezettsége a HÉV-et működtetni, ennek fejében költségvetési támogatásra jogosult.

- megállapítják továbbá, hogy a főváros a helyi közlekedés támogatására, melynek a jogszabály szerint a HÉV is része, 2004-ben közel 6 milliárd, 2005-ben közel 12 milliárd, 2006-ban valamivel több, mint 32 milliárd forint kiemelt támogatást kapott, 2007-re az előirányzat 76.356 milliárd forint. A tanuló és a nyugdíjas bérletek támogatása fővárosi adatok szerint kb. 800 millió - 1 milliárd forint közötti összegbe kerül.

- megállapítják, hogy az áremelések nemcsak az agglomerációból Budapestre, hanem a fővárosból az agglomerációba utazókat is sújtják.

- aggodalmukat fejezik ki, hogy az intézkedés a leszakadó, nem terhelhető réteget sújtja, a nyugdíjasokat, akik valamilyen okból rendszeresen utaznak valamely agglomerációs település és a főváros között. Sújtja azokat a szülőket is, akiknek gyermeke nem lakóhelyén, hanem Budapesten vagy az agglomerációban tanul.

- aggodalmukat fejezik ki, hogy a döntéshozók nem számoltak a következményekkel, a növekvő gépkocsi forgalommal, a környezet és az utak fokozottabb igénybevételével, a balesetek számának növekedésével, a tömegközlekedés teljesítményének, kihasználtságának csökkenésével.

- ellentétesnek tartják az uniós elvárásokkal, a kohéziós politikában megfogalmazott elvekkel, az elérhetőség és a mobilitás javításának irányelveivel ("A közlekedés megtervezésekor figyelembe kell venni azokat az embereket, akiknek nincs autójuk, vagy nem tudnak vezetni...''), ez viszont veszélyezteti a főváros és a Közép Magyarországi Régió közlekedést érintő pályázatainak pozitív elbírálását is.

- felszólítják az állam és a főváros képviselőit, hogy az egymásra mutogatás helyett tisztázzák, és szerződésben rögzítsék a törvényben is megfogalmazott kötelezettségeiket, továbbá az uniós elvárásoknak is megfelelően üzemeltessék a HÉV-et.

- felszólítják, hogy az állam és a főváros keressen megoldást az érintettek terheinek enyhítésére és tegyenek hathatós és azonnali intézkedést az eredeti, legfeljebb inflációt követő árak visszaállítására.

Budapest, 2007. január 19.

 

 

 

Január 21-én, vasárnap 19 órakor az ATV Pont7 című tévéműsorának vendége lesz dr. Gémesi György polgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, aki a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a Budapest Fővárosi Önkormányzat képviselőjével vitatja meg a HÉV jegy- és bérletáremelés témakörét.

 

 

ELŐZMÉNYEK:

 

Gémesi: Felháborító a HÉV-kedvezmények megszüntetése

 

Dr. Gémesi György a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja, hogy a Fővárosi Önkormányzat, illetve a BKV megszüntette a nyugdíjas-diák kedvezményeket a HÉV teljes vonalán. Mindezt úgy tették, hogy az érintett településeket erről előzetesen nem tájékoztatták, és így még esélyt sem adtak a tárgyalásokra.

Ezért a MÖSZ elnöke levélben fordult Demszky Gábor főpolgármesterhez, a BKV fenntartójához, hogy függessze fel a HÉV-viteldíjak megemelt áráról szóló rendelkezését, és adjon tájékoztatást a változásokról, azok okairól, és azonnal kezdjen konzultációt a megoldás lehetőségéről az érintett települések vezetőivel és a kormány képviselőivel.

2007. január 9.

Magyar Önkormányzatok Szövetsége sajtóosztálya

 

 

Dokumentumok:

 

Gémesi György levele Demszky Gáborhoz

 

Demszky Gábor levele Gémesi Györgynek