Ki kapja a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díjat?Az idei városi pedagógusnapon ismételten átadjuk a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díjat.

 

Az önkormányzati rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek adományozható, akik

 

a). „kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve azoknak szervezésében, irányításában,“

 

b). „magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján, élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.“

 

c). „színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését.“

 

Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan személyre, akit méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére!

 

A javaslatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára szíveskedjenek megküldeni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.).

 

Határidő: május 7.

 

Tisztelettel:

 

Guba Lajos

a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke