Petőfi: módosított pedagógiai programJóváhagyta a képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskola módosított pedagógiai programját, amely így megfelel az időközben megváltoztatott Nemzeti alaptantervben rögzített értékeknek, elveknek, kiemelt fejlesztési feladatoknak és elengedhetetlenné vált a dokumentum kiegészítése a nemzeti kisebbségi oktatásra vonatkozó jogszabályok alapján is. Mint ismeretes, a képviselő-testület áprilisban jóváhagyta a német nemzetiségi kétnyelvű első osztály beindítását az iskolában a 2008/2009-es tanévtől.

A pedagógiai programot a nevelőtestület és a szülői közösség tagjai megismerték, megtárgyalták, egyhangúlag elfogadták.