Eszmei elismerés Gödöllő jeleseinekA 2005-ben létrehozott temető ad-hoc bizottság feladata volt, hogy gondoskodjon a síremlékek helyi védelmére vonatkozó jogszabály előkészítéséről. Az alapos kutatómunka révén megalkotott rendelet szerint védetté nyilvánítható azon Gödöllőn eltemetett személy síremléke, akinek munkásságát értékként tartja számon a nemzet, a város, mert életében a haza, a város fejlődése, hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedően eredményes tevékenységet végzett, illetve maradandó alkotásokat hozott létre az utókor számára, és országosan ismert és elismert személy; illetve Gödöllő város díszpolgára.

 A védetté nyilvánítást bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti, amennyiben a sírban nyugvó személyre e kritériumok teljesülnek. A kérelmeket a temető bizottság bírálja el, majd a védelemre érdemes sírokat a bizottság elnöke terjeszti elő a képviselő-testületnek, mely dönt a védetté nyilvánításról.

A helyi védettség a síremlékek esetében eszmei elismerést jelent. A védett síremléket megszüntetni nem lehet. A sír megváltásáról, valamint rendszeres, méltó gondozásáról elsősorban a sírhely felett rendelkezésre jogosult személynek kell gondoskodnia, vagy ha már nincsenek élő hozzátartozók, a rendelet mellékletében rögzítve más magánszemély vagy civil szervezet is vállalhatja a gondozással járó feladatokat, amint azt Szűcs Józsefné képviselő, a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület elnöke is kiemelte. A cél az, hogy a síremlék fennmaradása és általa az ott nyugvó személy ismertségének megőrzése – akár egy ilyen „örökbefogadó” személy által is – biztosítva legyen.

A temető bizottság gondoskodik a védett síremlékek méltó gondozásának rendszeres ellenőrzéséről. A védett síremlékek körét és a velük kapcsolatos kötelezettségek viselőit évente egyszer, szeptemberi ülésén vizsgálja felül. Nem megfelelő gondozás esetén új gondozóra tesz javaslatot a képviselő-testületnek.

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság határozata alapján nemzeti sírhellyé nyilvánított sírokat is tartalmaz a rendelet. Ezeket a sírhelyeket megszüntetni nem lehet, gondozásukról azonban nem rendelkezik a védetté nyilvánító kormányrendelet. A máriabesnyői temetőben Gróf Teleki Pál földrajztudós, miniszterelnök és Hegedűs Gyula színész síremlékeit nyilvánították nemzeti sírhellyé. Mellékletként azért emelték be ezeket a síremlékeket a rendeletbe, hogy ezzel ezeknek a gondozását is megoldják.