Pályázat vízügyi ügyintézői munkakör betöltéséreGödöllő város Polgármesteri Hivatala (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet vízügyi ügyintézői munkakör betöltésére.

 

A munkakörbe tartozó feladatok: vízügyi igazgatási feladatok.

 A város területén létesülő közműberuházások előkészítése. A közművekkel kapcsolatos szakhatósági állásfoglalások, közútkezelői hozzájárulások elkészítése. A csapadékvíz elvezető rendszerrel kapcsolatos fejlesztési és üzemeltetési feladatok, a szennyvíz elvezető és tisztító rendszerrel kapcsolatos fejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátása. Kapcsolat a közmű vállalatokkal, lakossági kapcsolattartás, közműépítésekhez közterület bontási engedélyek kiadása.

 

Az állás betöltetésének feltételei:

 

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség,

- egyetemi vagy főiskolai műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vízellátási és csatornázási, vízépítő építőmérnök, vagy környezetmérnök szakképzettség, főiskolai szintű környezetgazdálkodási agrármérnök, meliorációs mérnök szakképzettség a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben előírtak szerint.

- kinevezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 22/A. §-a alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

     

Közigazgatási szervnél csatornázási és vízügyi ügyintézői munkakörben szerzett gyakorlat előnyt jelent.

 

A kinevezés – 6 hónap próbaidő kikötésével – határozatlan időre szól. Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a  köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény általános szabályai szerint történik.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

- képzettséget igazoló iratokat (vizsgabizonyítványok),

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,

 

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás megjelenését követő 15 nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

Az állás betöltésének időpontja: az állás a pályázatok elbírálását betöltően a munkakörre vonatkozó feltétételek teljesítésével azonnal betölthető.

A pályázat benyújtását és a pályázat tartalmát titkosan kezeljük, a pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követően értesítést kapnak.

 

A pályázatot – lezárt borítékban „vízügyi ügyintézői pályázat” megjelöléssel - személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének – dr. Nánási Éva részére - címezve (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja

 

Gödöllő, 2008. december 10.

Dr. Nánási Éva sk.

címzetes főjegyző