Új szabályozási terv az M3-as mellettElfogadta a képviselő-testület a Knézich Károly utca - Mátyás király utca - Vasvári Pál utca - Bástya utca - Agyagos utca - Présház utca - külterületi határ - M3-as autópálya által határolt területre készített szabályozási tervet és helyi építési szabályzat módosítást. A szóban forgó területen több önkormányzati tulajdonú – nem közterület célú – ingatlan helyezkedik el, melyek hasznosításához szükség volt egy átfogó vizsgálattal alátámasztott szabályozási terv elkészíttetésére, ezáltal a részletes szabályok megalkotására.

Az egyes önkormányzati telkek feltárása a szabályozási terv módosítás révén olyan utakkal történik, melyek elsősorban önkormányzati területeket vesznek igénybe, így a hasznosítani kívánt telkek kialakításához nem szükséges a magántulajdonosok részvétele.