Pályázati kiírás óvodavezetői állásraMeghirdetett munkahely:

Palotakerti Óvoda

2100 Gödöllő, Palotakert 17-18.

óvodavezető

 

Képesítési és egyéb feltételek:

főiskolai végzettség, tízéves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat, legalább kétéves vezetői gyakorlat.

 

Juttatások, egyéb információ:

b.: Kjt. alapján (alapilletmény + vezetői pótlék).

A megbízás 5 évre, 2009. augusztus 1. 2014. július 31-ig szól.

Pbhi: 2009. 04.15.

A pályázathoz csatolni kell: a részletes szakmai önéletrajzot, vezetési programot, fejlesztési elképzelést, okl. másolatokat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

e.h.: a véleményezési határidő lejárta utáni első testületi ülés. 

Pályázat benyújtásának módja és helye:  A pályázatot 2 példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Palotakerti Óvoda óvodavezetői állására” megjelöléssel, Dr. Gémesi György polgármesterhez kell benyújtani (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7). 

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: Benkő Ákosné irodavezetőnél (telefonszám: 28 – 529 – 192)