Közfoglalkoztatási tervet fogadtak elLényegi változást hoz a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Gödöllőn. Az önkormányzat először fogadott el egy évre szóló közfoglalkoztatási tervet azzal a céllal, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában. Így rendszeres munkavégzésből származó jövedelemhez jutnak, s közelebb kerülnek a munka világához.

Mindennek az az előzménye, hogy az Országgyűlés törvényt alkotott az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról. Az „Út a munkához” néven ismertté vált program a rendszeres szociális segélyben részesülő, országosan mintegy 200 ezer ember mintegy a felének az elhelyezkedését segítheti elő. Az aktív korúak ellátására jogosult személyek közül azok, akik nem vonhatók be rendszeres munkavégzésbe, rendszeres szociális segélyre jogosultak.

Gödöllőn jelenleg 130-an jogosultak aktív korúak ellátására. Közülük rendszeres szociális segélyben részesül 8 egészségkárosodott, és 22 ötvenöt éven felüli személy. A munkaügyi központ előrejelzése szerint 2009 folyamán összesen 196-an fogják kimeríteni az álláskeresési támogatásra való jogosultságukat. Közülük várhatóan negyvenen fordulnak majd az önkormányzathoz aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása érdekében, valamint közcélú munkára történő jelentkezés céljából.

A foglalkoztatási tervben 140 fővel számolnak. Minden munkavállalóval napi 8 órás munkaidejű és átlag 6 hónap időtartamú, határozott idejű munkaszerződést kötnek. A közcélú munkásként foglalkoztatott személyek a munka jellegétől függő helyen végzik tevékenységüket, közterületen, illetve a városi közintézményekben.

A foglalkoztatottak által ellátott feladatok a következők.

Adminisztratív munkák: postázás előkészítése, adatrögzítés, adatgyűjtés, adatfeldolgozás.

Koordinátor: roma gyermekek beilleszkedésének segítése, kapcsolattartás a szülő és az intézmény között.

Művelődési, közoktatási tevékenységek: bölcsődei, óvodai, iskolai, könyvtári kisegítő munkák, rendezvényszervezés, ifjúsági munka, sport- szabadidős tevékenységek szervezése, közreműködés a város és civil szervezetek rendezvényeinek megtartásában.

Egészségügyi és szociális tevékenységek: házi betegápolás, idősgondozás, családsegítés, egészségmegőrzés.

Konyhai munka, mosodai feladatok, portaszolgálat, intézményi őrzés, gépkocsivezetés.

Intézményi takarítás, karbantartás.

Közterületi segédmunka: közterület takarítása, járdarakás, csapadékelvezető árok karbantartása, külterületi csapadékelvezető csatornák karbantartása, belvíz elleni védekezésben való részvétel, fűnyírás, gépi- kézi kaszálás, parlagfű irtás, sövénynyírás, gallyazás, veszélyes fák kivágása, új facsemeték ültetése, városi utak javítása, kátyúzás, utak karbantartása, padkázás, hó és síkosság mentesítés, temető rendben tartásában való közreműködés, a város parkjainak, játszótereinek karbantartása.

Az önkormányzati rendelet és a mellékleteként szereplő foglalkoztatási terv is elolvasható a www.godollo.hu honlapon.