Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért-díj – felhívásA városi pedagógus napon ismét átadják a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért-díjat. Az önkormányzati rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek adományozható, akik

a). „kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve

azoknak szervezésében, irányításában,”

b). „magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján, élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.”

c). „színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését,”

Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan személyre, akit méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére. A javaslatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára szíveskedjenek megküldeni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)

HATÁRIDŐ: 2009. MÁJUS 5.

Guba Lajos

a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke