Egyhangú igen a 2008-as zárszámadásraEgyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a város felelős és takarékos gazdálkodását tükröző 2008. évi zárszámadását, pénzmaradvány elszámolását és könyvvizsgálói hitelesítését. Az önkormányzat múlt évi költségvetési bevételei a módosított előirányzat 90%-ára teljesültek. Az éves költségvetés kiadásai a módosított előirányzatot 65%-ra közelítették meg. Az önkormányzat a kötelező és a vállalt feladatait pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével, megfelelő színvonalon teljesítette.

A zárszámadás összeállításához készített beszámolókból és a számadatokból is egyértelműen kiderül, hogy 2008-ban az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szem előtt tartották azt az elvet, hogy a rendelkezésre álló bevételek és az engedélyezett támogatások arányában teljesíthetik kiadásaikat. Mindemellett a tervezetthez képest jelentős megtakarításokat ért el a város.