A Nemzeti Együvé Tartozás ParkjaA volt városi kertészet területét a Táncsics Mihály úton a kilencvenes évek végén telepítették be a ma látható növényzettel és kapcsolták be Erzsébet-park II. néven az Erzsébet-park ösvényrendszerébe. A képviselő-testület most úgy döntött, hogy az eddig külön helyrajzi számon szereplő, 1,6 hektáros, helyi védettséget élvező területet összevonja az Erzsébet-park ingatlanával, egyben elnevezi a Nemzeti Együvé Tartozás Parkjának. A testület elfogadta a parkra készült koncepcióvázlatot, mint a fejlesztések alapját, elindítva azt a folyamatot, mely révén kialakul az új városi kertnek a jelenleginél átgondoltabb szerkezete és szerepköre.

Az elmúlt tíz évben a város igyekezett az újonnan kialakított parkrészletet kihasználni. Emlékműveket, emlékfákat és emléktáblákat helyeztek el a körsétányban, valamint az ellipszis alakú sétány mentén. Itt helyezték el többek között az aradi vértanúk emlékművét, ide hozták a magyar polgármesterek világtalálkozójára érkezett vendégek településük marék földjét.

Újabb köztéri alkotások elhelyezésére nincs kialakítva megfelelő fogadóhely, holott a park nagy területe erre lehetőséget nyújthatna. Szükséges lenne gyalogátkelőhelyet létesíteni, fogadókaput elhelyezni, esetlegesen ivókutat létesíteni, hogy élettel telivé válhasson a park. Ahhoz, hogy a terület az emberek pihenését is szolgálja, utcabútorokat kell elhelyezni, új utakat kell építeni, és kisebb tereket kell kialakítani. Az elképzelések megvalósítása természetesen hosszabb időt vesz igénybe és hosszú évtizedekre is szól.