A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma GödöllőnA Gödöllői Királyi Kastélyban tartotta együttes ülését február 25-én a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Kulturális, Oktatási és Tudományos valamint Gazdasági Albizottsága. Az ülésen dr. Szili Katalin, a KMKF Állandó Bizottság elnöke a fenntartható fejlődés magyar-magyar együttműködés keretében történő irányairól tartott előadást. Dr. Gémesi György polgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke tájékoztatást adott a júniusban Gödöllőn megrendezendő VIII. Magyar Polgármesterek Világtalálkozójáról, s egyben meghívta az eseményre dr. Szili Katalint.

A KMKF 2004. decemberében alakult meg azzal a céllal, hogy tagjai közös tanácsaival segítsék a Magyar Köztársaság Országgyűlésének munkáját. Tagjai a Magyar Országgyűlés frakcióinak küldöttei, a Magyarországgal szomszédos országok parlamentjeinek, vagy regionális közgyűléseinek azon képviselői, akik az ott működő magyar kisebbségi szervezetek támogatásával szerezték mandátumukat, valamint az Európai Parlament magyar párt tagjaként megválasztott képviselői.

 

Az ülés Állásfoglalása

 

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Kulturális, Oktatási és Tudományos Albizottsága, valamint Gazdasági Albizottsága 2010. február 25-i együttes ülésén áttekintette a KMKF kulturális és gazdasági vonatkozású szakpolitikai koncepcióalkotó munkáját, és a következőket állapította meg. Az albizottságok:

1.  Áttekintették a KMKF 2009. évi plenáris ülésén elfogadott szakpolitikai koncepciók – különösen a gazdaságfejlesztési és mezőgazdaság-fejlesztési koncepció – gyakorlati megvalósításának kérdéseit. Egyetértenek a KMKF Titkárságának ezen a téren tett lépéseivel, ugyanakkor javasolják egyeztetések kezdeményezését a kormánynak a megvalósításba történő bevonásáról, amelyről szükségesnek látják a KMKF következő plenáris ülésének tájékoztatását.

2.  A kormány figyelmébe ajánlják A szomszédos országokhoz fűződő közlekedési kapcsolatok erősítéséről szóló 92/2009 (nov. 18) OGY-határozatot, és javasolják, hogy a Gazdasági Albizottság legközelebbi ülésén, vagy a 2010. évi Plenáris Ülésen a kormány nyújtson tájékoztatást a határozat gyakorlati megvalósításának kérdéseiről.

3.  Elfogadták és – észrevételeik beépítése mellett – megerősítés céljából az Állandó Bizottság elé történő terjesztésre javasolják, egyszersmind a nemzetpolitikai és a kulturális kormányzat megkülönböztetett figyelmébe ajánlják „A határokon átívelő magyar kultúra öröksége és a magyar közösségek kulturális együttműködésének további lehetőségei” című kulturális együttműködési koncepciót. Egyetértettek a koncepciónak azzal a javaslatával, hogy a nyelvtervezési és tudományos együttműködés kérdéseivel külön szakpolitikai koncepciók foglalkozzanak. A KMKF résztvevői támogatják az őshonos közösségek azon törekvéseit, amelyek a közjogilag szavatolt kulturális autonómia működtetésére irányulnak, s célszerűnek látják, hogy ezek a törekvések mind az EU fórumain, mind a törvényhozó testületekben hangot kapjanak.

4.  Megvitatták a fenntartható fejlődés magyar-magyar együttműködés keretében történő előmozdításának kérdéseit, és észrevételeik beépítése mellett elfogadták az ezzel kapcsolatos szakpolitikai koncepciót, amelyet megerősítés céljából az Állandó Bizottság elé való terjesztésre javasolnak. Szükségesnek látják a koncepció gyakorlati megvalósítása lehetőségeinek mielőbbi áttekintését. Az albizottságok javasolják a koncepciót tájékoztatásul megküldeni a Kormánynak, illetve a Külügyminisztériumnak a soros magyar EU-elnökség során való felhasználás céljából. Szükségesnek látják a szakpolitikai anyagnak az egyes magyar közösségekre lebontott részletes koncepciókkal történő kiegészítését.

5.  Tájékoztatást hallgattak meg a Kárpát-medencei Innovációs Központ és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége tevékenységéről, valamint a Nemzeti Tehetség Programról. Felkérik a KMKF Titkárságát, hogy kezdjen szakmai egyeztetést mindkét szervezet és program vezetőivel az együttműködési lehetőségek kihasználásáról.

Gödöllő, 2010. február 25.