Új kezdeményezés a foglalkoztatás fejlesztéséreÚj munkahelyek teremtése, a foglalkozatási szint növelése, a képzések vállalati igényekhez való igazítása a legfőbb céljai egy alakuló kistérségi kezdeményezésnek, a Foglalkoztatási Paktumnak.

Együttműködés és összehangolt fellépés szükséges a kistérség foglalkoztatásának javítása érdekében – hangzott el azon a konferencián, amelyet március 9-én tartottak Gödöllőn, és amelynek keretében bemutatták a Gödöllői Kistérség Foglalkoztatási Paktumot. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló paktum konzorciumi tagjai a Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása, a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, a Szent István Egyetem, a Decathlon – Tízpróba Magyarország Kft. és a GAK Nonprofit Közhasznú Kft., mint főpályázó.

Magyarországon idáig mintegy 50 foglalkoztatási paktumot kötöttek, amelyek között találhatók települési, kistérségi, megyei illetve regionális paktumok. A Foglalkozatási Paktum célja egy partneri együttműködés kialakítása a munkaerőpiac különböző szereplői között – mint a munkaadók, munkavállalók, önkormányzatok, képzőintézmények, civil szervezetek, valamint a munkaügyi központ – a térség foglalkoztatási és gazdasági helyzetének fejlesztése céljából. Átfogó cél a foglalkoztatási szint növelése, új munkahelyek teremtése, meglévő munkahelyek védelme, térségi humán-erőforrás fejlesztés, a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci reintegrációja, a képzések munkaerő-piaci igényekhez való igazítása.

 

Partnerségi hálózat a munkahelyekért

 

„Az első lépés a Foglalkozatási Paktum keretében, hogy a térségi szereplők ismerjék meg a kistérség foglalkoztatási helyzetét, a munkanélküliség okait, annak érdekében, hogy összehangolják a gazdasági és humánerőforrás-fejlesztési elképzeléseiket, és összhangba hozzák a pénzügyi forrásokat” – emelte ki Csillag Gabriella, a GAK Nonprofit Közhasznú Kft. paktummenedzsere. A helyzetfelmérést a Kistérségi Foglalkoztatási Stratégia megalkotása követi a különböző szektorok képviselőnek bevonásával.

„Szeretnénk létrehozni egy széleskörű, fenntartható együttműködést, partnerségi hálózatot a foglalkoztatási problémák megoldására” – tette hozzá Csillag Gabriella. A foglalkoztatási paktum egy nyitott együttműködési forma, ami azt jelenti, hogy bármelyik szervezet folyamatosan csatlakozhat a helyi partnerséghez. A partnerségi együttműködés fontos kiindulópontja, hogy a foglalkoztatás színvonalának javítása nem nélkülözheti a munkaerő-piac szereplőinek összefogását, a gazdasági és humánerőforrás stratégiák összehangolását.

 

A képzéseket a vállalati igényekhez kell alakítani

 

Dr. Gémesi György, a Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásának elnöke szerint az alakuló Foglalkoztatási Paktum rendkívül hasznos lehet a kistérség foglalkoztatási helyzetének javítása céljából. „A kezdeményezés feladata, hogy a térségben a foglakoztatási kérdés összehangoltabb legyen, jobb legyen a szereplők közötti információáramlás és együttműködés. Fontosnak tartom, hogy az együttműködő partnerek között az önkormányzatokon illetve a kis-, közép- és multinacionális vállalatokon kívül a képzőintézmények megjelennek. A képzések tekintetében elengedhetetlen, hogy az oktató és képzőintézmények a helyi gazdasági szereplők igényeihez alkalmazkodjanak. A paktum fő feladata az érintett szereplők közötti együttműködés lehetőségének biztosítása.”

 

Esély az elhelyezkedésre

 

Az elvi megállapodások mellett gyakorlati terveket is bemutattak a paktum tagjai. A lakosság számára rövid távon érzékelhető hatások közül Csapó Beatrix projektvezető kiemelte, hogy a munkavállalók a térségi helyzetfeltárást követően olyan képzési, továbbképzési, készség- és kompetenciafejlesztési programokban vehetnek részt, melyek a helyi munkaerő-piaci igényekre épülnek.

„A Foglalkoztatási Paktum hosszú távú hatását a «Megfelelő embert a megfelelő helyre» kifejezéssel írhatnánk le, azaz a foglalkoztatási kereslet-kínálat összehangolása révén növekszik a lakosság elhelyezkedési esélye a kistérségben” – mondta Csapó Beatrix. „Különösen fontosnak tartjuk ugyanakkor a paktum megvalósulásakor azt is, hogy a cégek és a képzőintézmények között létrejövő együttműködések hatására a hiányszakmák vonzóvá váljanak a fiatalok számára, a szakmunkák iránti érdeklődést felkeltsük és fenntartsuk.” A lakosságot a projekt során két állásbörzével is várják, és két foglalkoztatási fórum is megvalósításra kerül.

 

Egyelőre kevés a párbeszéd

 

A Foglalkoztatási Paktum egyik első feladata a Gödöllői kistérség foglalkoztatási helyzetének felmérése a foglalkoztatásban lezajló folyamatok megismerése érdekében. A felmérés keretében megszólítják a munkaerőpiac különböző szereplőit: munkaadókat, munkavállalókat, álláskeresőket, önkormányzatokat, civil szervezeteket és képzőintézményeket.

A kutatást a Szent István Egyetem Regionális Gazdaságfejlesztési és Vidékfejlesztési Intézet végzi, az eddigi eredményekről dr. Káposzta József igazgató számolt be. „A kutatás eddigi eredményeinek egyik legfontosabb megállapítása, hogy a munkaerő-piaci szereplők között nincs kapcsolat, nincs közöttük párbeszéd, kommunikáció. Hiányoznak azok a fórumok, ahol a munkáltatók, oktatási intézmények információt cserélhetnek, ahol a munkavállalókkal, önkormányzatokkal összehangolhatják érdekeiket. A paktum egyik legfőbb feladata, hogy ezt az együttműködést megvalósítsa.”

A foglalkoztatási stratégia megalkotásakor figyelembe kell venni a kutatás azon megállapítását, hogy a kistérségben az álláskeresők az országos átlaghoz képest magasabban kvalifikáltak, és – talán ezért is – a gazdasági ágak közül a szolgáltatásban, a szolgáltatások fejlesztésében látják a továbblépési lehetőséget.

A kistérség jelenlegi munkavállalói a gazdasági környezetre tekintettel a munkahelyük megtartására törekszenek, és csak óvatos váltásban mernek gondolkodni. A munkáltatók és önkormányzatok független munkaerő-piaci szereplők a térségben, egyelőre nem gondolkodnak együttműködésben. „A kutatás eredményei alapján elmondható, hogy a mostani problémák nem tisztán kistérségi foglalkoztatási kérdések” – tette hozzá dr. Káposzta József. „A munkaerő-piaci ügyek túlnyúlnak egy kistérségen, a gödöllői paktum fontos célja, hogy regionális és nemzeti szintű foglalkoztatáspolitikai stratégiában is helyet kapjon.”

 

Kulcskérdés: a humánerőforrás-fejlesztés

 

A Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ szerint a gödöllői foglalkoztatási partnerség egy újabb platformot teremthet arra, hogy a régió egyik frekventált kistérsége foglakoztatási és gazdasági helyzetének értékelését az együttműködő partnerek közösen végezzék el, közösen mérjék fel a gazdasági krízis hatásait, és azt is, hogy hogyan tudnak innen továbblépni.

Juhász Ágostonné a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (KMRMK) főtanácsosa a sajtótájékoztatón elmondta: „A gazdaságfejlesztésben rejlő lehetőségek mérlegelésekor a humánerőforrás-értékelést nagyobb figyelemmel kell elvégezni. Kulcskérdés, hogy a humánerőforrás- fejlesztéséről hogyan vélekednek a partnerség szereplői, illetve mit kívánnak ez ügyben közösen tenni. A forrás-, tevékenység-, érték- és érdekkoordináció sokat fejlődött az önkormányzatokkal, vállalkozásokkal, nonprofit szektor szereplőivel történő közös programok megvalósítása során. A KMRMK ehhez hasonló, gyümölcsöző „együttgondolkodásra” törekszik partnereivel e paktum realizálásakor, és azt reméli, hogy ez az együttműködés a gazdaságfejlesztés és foglalkoztatáspolitika alakításának hosszabb távon is meghatározó platformja lesz, illetve marad” – tette hozzá a főtanácsos.

 

Munkáltatói oldalról

 

A munkáltatók bevonása a Foglalkoztatási Paktumba az egyik legfőbb feladat a közeljövőben. A Decathlon áruházakat működtető Tízpróba Magyarország Kft. már csatlakozott a kezdeményezéshez. „A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését szeretnénk elősegíteni, hogy felkészülten nézhessenek szembe a munkakeresés kihívásaival, ezért a program keretein belül tervezett tréningeken keresztül a munkaadói elvárásokat kívánjuk bemutatni” – hangsúlyozta Tóth Árpád a csömöri Decathlon áruház igazgatója. Tóth Árpád kiemelte a széleskörű gyakorlati képzés fontosságát, ezért gyakorlati lehetőséget kínálnak a pályakezdőknek a csömöri áruházban. „Ezen felül az idei év kiemelt projektje cégünknél egy logisztikai központ nyitása Hatvanban, amelyhez számos munkavállalóra lesz szükségünk az elkövetkezendő időszakban, toborzásukhoz komoly segítséget nyújthat a Foglalkoztatási Paktum” – mondta Tóth Árpád.

A projekt támogatói között található a FranklinCovey Magyarország FC-Pannon Tanácsadó Kft. „A támogatás célja hogy a meglévő tudásunkat egy olyan közösen megalkotott programhoz adjuk, amely egy teljes kistérség együttműködését segítheti” – mondta Faragó István, a FranklinCovey Magyarország FC-Pannon Tanácsadó Kft vezetője. „Cégünk az Improvers Group csoportnév, a Samling Gazdasági Továbbképző Kft.-t, a Samling Solution Consulting Kft.-t és a FC-PANNON-Tanácsadó Kft.-t takarja, mely cégek szakértelmünket egyesítve segítik partnereiket egyéni és szervezeti céljaik elérésében tudástranszfer, készség-, szervezet- és folyamatfejlesztés által. A cégcsoport méretéből fakadóan képes a legnagyobb, legösszetettebb szervezet- és folyamatfejlesztési projektek megvalósítására. Valljuk, hogy a hosszútávon sikeres kapcsolatok alapja az ügyfél problémáinak minél tökéletesebb feltárása, megértése és ezekre olyan megoldások kidolgozása, amelyek sikeressé teszik őket.”