Átadták a Gödöllő Vállalkozója Díjat

Szeptember 16-án a városháza dísztermében adta át dr. Gémesi György polgármester a Gödöllő Vállalkozója díjat. A képviselő-testület az idén Surányi Mihályt és Simon Károlyt részesítette az elismerésben.


A díj azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető tisztségviselőinek adható, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.
Surányi Mihály kereskedelmi vállalkozó. Fiatal kora óta kereskedelemmel foglalkozott. Feleségével együtt a Galga ÁFÉSZ-nál dolgozott, mint üzletvezető. Az 1980-as évek végén az elsők között vállalta a magánkereskedelemmel járó kockázatot és felelősséget. Gödöllőn az újonnan épült Gábor Áron utcai kereskedelmi központban elindította saját vas- és műszaki kereskedését. 20 év alatt napjainkra magas színvonalú üzletévé nőtte ki magát. Családi vállalkozásában egész családja, felesége és két gyermeke is az üzleti kereskedést segíti.
Simon Károly vállalkozó 1997 októberében alapította meg a Si-Mi ’97 Kft-t. Fő tevékenysége a mélyépítésen belül, út-, csatorna-, valamint közterületi, magánkerti burkolat építése. A vállalkozás 22 családnak biztosít megélhetést Gödöllőn és környékén. Nevéhez fűződik számos közintézmény, magáningatlan környezetrendezési munkája is. Szinte nincs olyan utca a városban, ahol ne tette volna le kézjegyét a cég szakképzett gárdája.