Elismerése a városi szociális ellátásnak

Gödöllőn kiemelt figyelem kíséri a szociális gondoskodást. A városban külön szervezetek foglalkoznak a szociálisan nehéz helyzetbe került személyek megsegítésével, az otthoni vagy intézményi gondozásra szorulók ellátásával, és az elmúlt években sikerült
teljeskörűen megoldani a hajléktalan ellátást is. Ezeket a munkákat a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodája koordinálja. Az iroda munkáját nemrég vizsgálatnak vetették alá, amely rendkívül pozitív eredménnyel zárult.


Az ellenőrzés a pénzbeli ellátások megállapításának, bizonylatolásának rendjére, az előírásoknak történő megfelelőségére, a gyakorlati alkalmazásra és a rendszer zártságára terjedt ki. Ennek során áttekintették a különböző jogcímeken folyósított segélyeket és támogatásokat, valamint azokat a helyi rendeleteket, amik a szociális törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály által az önkormányzat hatáskörébe utalt feladatokra vonatkoznak.
A lezárult vizsgálat példaértékűnek nevezte, hogy a nyilvántartás rendkívül pontos, az adatokat havonta és negyedévenként is összesítik, s így bármikor naprakész adatok állnak az iroda, illetve a hivatal rendelkezésére.
Szintén elismerést kapott az a gyakorlat, ami szerint a Népjóléti Iroda, a Költségvetési Iroda, valamint a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat között rendszeres, havi egyeztetés van a pénzügyi teljesítésekkel kapcsolatban, valamint az is, hogy az irodán speciális helyi nyomtatványokat vezettek be, amelyek segítik a gyors és naprakész nyilvántartást.
Az összesítés szerint a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájának feladatellátása teljes mértékben megfelel a helyi szabályozásnak, színvonala pedig példaértékű.