Önkormányzati szövetségek az önkormányzati törvénytervezetről

„A készülő önkormányzati törvényt jelenlegi formájában nem tudjuk támogatni" - mondta Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) elnöke október 21-én, Budapesten, az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Fórumának (ÖNEF) szünetében tartott sajtótájékoztatón, ahol Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke is ismertette szövetsége kritikai észrevételeit a Belügyminisztérium által készített tervezettel kapcsolatban. 

Gémesi György szerint a tervezetben nem minden egyértelmű, és az számos olyan elképzelést tartalmaz, amivel az önkormányzatok nem tudnak egyetérteni. A közoktatás szakmai ellenőrzése, a szigorú tanfelügyeleti rendszer kiépítése a MÖSZ elnöke szerint támogatható, de a szövetség nem ért egyet a közoktatási intézmények államosításával. Nincs mellékelve hatástanulmány, amiből világosan látható, hogy állami kézben olcsóbban és hatékonyabban lehetne működtetni az alapfokú oktatást. Támogatható a kórházak, fekvőbeteg-ellátó intézmények állami kézbe vétele, a járóbeteg-ellátás ügyében azonban még számos részlet kidolgozásra vár, hiszen önkormányzati beruházások is történtek. Indokolt az önkormányzati gazdálkodás szigorúbb ellenőrzése, az azonban nem, hogy az Állami Számvevőszék mellett más hatóságok is vizsgálódjanak.

A MÖSZ elfogadja, hogy a kormányzat egy helyen, járási hivatalokban kívánja koncentrálni az államigazgatási feladatokat, azonban úgy véli, nagyon korai és indokolatlan az átállásra kitűzött 2013. január 1-jei határidő. Nem tudni ugyanis, milyen épületekben, milyen személyi állománnyal, milyen informatikai háttérrel működnek majd ezek a hivatalok, hogy mi lesz az okmányirodákkal, az ezek kialakítására fordított önkormányzati forrásokkal és nagyon nagy a bizonytalanság a köztisztviselők körében is. Az átállás során mindezekre a kérdésekre választ kell találni, és a változtatás körülbelül négy-öt évet igényelne.

A megyei intézmények átadásának kérdése már eldőlt, amivel - a MÖSZ elnöke szerint - a megyék kiüresednek, és az önkormányzati középszint eltűnik. Gémesi György sajnálatosnak tartja a jegyzők bérének drasztikus csökkentését is, mert az az egész apparátus bérének csökkentését is magával vonja. A jegyzői bérrel kapcsolatos rendelkezésnek egyébként is a köztisztviselői törvényben lenne a helye.

A tervezet rendelkezései közül Gémesi György azt érti legkevésbé, miért kell megszüntetni a 3000 főnél kisebb lélekszámú települések hivatalait. A szövetség számításai szerint még egymilliárd forintot sem lehet megtakarítani e lépéssel, viszont a hivataluktól megfosztott településeken élőknek jelentős többletköltségük és sok bosszúságuk származhat abból, hogy nem tudják majd az ügyeiket saját lakhelyeiken intézni.

A törvény egyértelműen centralizációs szándékot fejez ki, csökkenti az önkormányzatok mozgásterét, autonómiáját, és az önkormányzati szövetségekkel való érdekegyeztetést sem teszi kötelezővé a kormány számára - összegezte észrevételeit Gémesi György, majd hozzátette: a MÖSZ letette módosító javaslatát a BM asztalára, és reméli, hogy ennek a mai találkozónak is az volt a célja, hogy egy valóban olcsóbb és hatékonyabb önkormányzati rendszert lehessen létrehozni.

Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke elengedhetetlennek nevezte az önkormányzati rendszer megújítását, aminek azonban nem lehetnek a kistelepülések a vesztesei. Annál kevésbé, hiszen nem a községek, hanem mindössze 2-300 önkormányzat áll az önkormányzati adósságok mögött.

Mint a TÖOSZ elnöke elmondta, arra kérték a Belügyminisztériumot, hogy az alapfokú oktatás a jövőben is maradjon önkormányzati feladat, csak az egységes tanrend, a normarendszer kidolgozása és az ellenőrzés kerüljön a járási hivatalok hatáskörébe.

Nem értenek egyet az önkormányzati hivatalok engedélyezésének lélekszámhoz kapcsolásával. Véleményük szerint, tarthasson fenn önálló önkormányzati hivatalt minden városi jogállású település, valamint - lakossága számától függetlenül - az a község, amelyik esetében azt a lakossági igények indokolják, illetve amelyik többlet állami támogatás igénybevétele nélkül képes annak működését biztosítani. Ugyanígy nem értenek egyet a területszervezési ügyekben sem a lakosságszám előírásával.

A TÖOSZ szerint az új feladatfinanszírozási rendszerben nem elfogadható, hogy a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátásához az a továbbiakban is csak a központi költségvetés által meghatározott arányban álló normatíva legyen biztosítva, mivel az sokszor köszönő viszonyban sincs a valóságos igényekkel. Csak a 100 százalékos központi finanszírozás támogatható.

Gémesi Györgyhöz hasonlóan Schmidt Jenő is elfogadhatatlannak tartja a törvényjavaslatban szereplő új javadalmazási rendszert, amely 30-50 százalékos jövedelemcsökkenést okoz a polgármesterek és a jegyzők számára, s nélkülözhetetlennek tekinti az országos önkormányzati érdekszövetségekkel az érdemi párbeszédet és egyeztetést.