Költségvetési beszámoló

Az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a képviselő-testület november 17-én megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót.


A költségvetésben tervezett feladatokat az önkormányzat és intézményei 60,31 százalékra teljesítették. Az összes bevétel elérte az előirányzat 71,87 százalékát, míg a helyi adókból a tervezett összeg 84,93 százalékát fizették be szeptember végéig. Az intézményi működési bevételek teljesülése 91,03 százalék, az átengedett központi adóké (gépjármű adó) 87,95 százalék. A felújítási és felhalmozási kereteknek csak a 40,43 százalékát költötték el a harmadik negyedév végéig. Ennek az az oka, hogy a tartalékot még nem használták fel, a kifizetések jelentős része pedig a negyedik negyedévre esik.
A város könyvvizsgálójának megállapítása szerint a finanszírozási források szűkössége ellenére az intézmények működését az önkormányzat biztosítani tudta; az intézményi működési bevételek valamint az önkormányzati támogatás az elvégzett feladatok pénzügyi fedezetét előteremtették.