Interpelláció

Írásos interpellációt intézett a polgármesterhez Vörös István fideszes képviselő a december 8-i képviselő-testületi ülésre. Interpellációjára írásban kapott választ dr. Gémesi Györgytől. 

Vörös István megkérdezve, mi a pontos jogcíme a G-Magistratus Szálloda Zrt. harmadik negyedévi beszámolójában található 100 millió 406 ezer forint rendkívüli bevételnek. Megkérdezte továbbá, hogy a szóban forgó jogcímen várható-e még további rendkívüli bevétel. A képviselő arról is érdeklődött, hogy milyen eredményre vezetett a zrt-nél a teljes szerződés állományra vonatkozó átfogó jogi vizsgálat; milyen intézkedéseket tett a polgármester a zrt gazdálkodásában előállott, a tulajdonos érdekével ellentétes helyzet helyreállítása ügyében és érvényesítette-e az önkormányzat polgári jogi igényeit az Öresund Holding Vagyonkezelő Kft-vel, illetve amennyiben az szükségesnek mutatkozott, a G-Magistratus Zrt. vezető tisztségviselőjével, a korábbi könyvvizsgálójával vagy más felelőssé tehető harmadik személlyel szemben? 
Dr. Gémesi György válaszában idézte a június 23-i képviselő-testületi ülésen a tárgyban hozott határozatot, majd megállapította, hogy „a képviselő-testületi felhatalmazás alapján a szükséges vizsgálatok, intézkedések megtörténtek illetve folyamatban vannak. A tulajdonosi intézkedések a jelen esetben komplex feladatot és gondos, többféle szakértelmet, szakértők közreműködését megkívánó munkát jelentenek. Ezek teljes körű lezárását követően a Képviselő-testület számára részletes beszámoló kerül előterjesztésre a megtett intézkedésekről, az önkormányzat polgári jogi igényeinek érvényesítésére irányuló eljárásunkról és annak eredményeiről.
A G-Magistratus Zrt. 2011. I.-III. negyedévi beszámolója az akkori állapotnak megfelelően tartalmazott tételeket, többek között a kérdéses 100.406 E Ft rendkívüli bevételt, mely egyszeri kötelezettség elengedésből származó bevétel.”

A képviselő nem fogadta el a választ, a képviselő-testület viszont elfogadta azt.