Sajtóközlemény a Régiók Bizottsága részéről

Az EU Régiók Bizottsága által kiadott sajtóközlemény nem hivatalos, de szakértő általi fordítása:

Magyarország: Az EU Régiók Bizottsága komoly aggodalmát fejezi ki a magyar helyi demokráciáért.
Az Európai Bizottság tegnapi közleménye alapján, megindítva a kötelezettségszegési eljárást a Magyar Kormány ellen, komoly aggodalmát fejezve ki az EU-joggal ellentétes új magyar Alkotmány miatt, a Régiók Bizottságának elnöke, Mercedes Bresso - a CoR négy politikai csoportja vezetőjének egyetértésével fejezi ki komoly aggodalmát a magyar helyi demokráciáért.Az új magyar Alkotmány, amely 2012. január 1-jén lépett hatályba, az Európai Bizottság által hangsúlyozott más problémák között komolyan korlátozza a helyi önkormányzatok autonómiáját, amit mind az Európa Tanács Helyi Önkormányzati Chartája, mind pedig az EU Lisszaboni Szerződésének 4. cikke alapként ír elő.
Az új alkotmány értelmében a választott helyi önkormányzati képviselő-testületet a nemzeti Parlament feloszlathatja az alkotmány megsértésére hivatkozva az Alkotmánybíróság kötelező erejű határozata nélkül is. Mindazonáltal, az új alkotmány előírásai korlátozzák a helyi önkormányzat azon jogát is, hogy függetlenül gazdálkodjon a helyi önkormányzati vagyon/tulajdon felett, és hogy lehetőséget ad arra az alkotmány, hogy „államosítsa” az önkormányzati vagyont.
A Régiók Bizottsága osztja azokat az aggályokat, amelyeket a Velencei Bizottság 2011 júniusában megfogalmazott a sarkalatos törvények tervezetei kapcsán.
A Régiók Bizottsága politikai csoportjainak vezetői hangsúlyozzák aggodalmukat az iránt is, hogy a helyi önkormányzatok nem csak politikai szempontból járhatnak nagyon rosszul, hanem amiatt is, hogy az ország nem tud eleget tenni a megerősített stabilitási paktumban foglalt költségvetési hiány csökkentési kötelezettségének, és az Olli Rehn biztos által megfogalmazott állásfoglalással összefüggésben, amely előirányozza az EU Kohéziós Alap forrásainak Magyarország számára történő befagyasztását.
„Ha a helyi demokrácia alapvető alapelvei veszélyben vannak, akkor az EU-nak, amely egy értékközösség, regálnia szükséges. Felhívom a magyar hatóságokat (érdekelt érintetteket), hogy valós és konstruktív párbeszédet folytassanak ezen kérdéskörök mihamarabbi rendezése érdekében”. A CoR-elnök ezúton aláhúzza/hangsúlyozza, hogy minden EU-intézménynek ilyen helyzetben felelőssége van abban, hogy megvédje/megőrizze az európai értékeket.