Nagyhét a Máriabesnyői BazilikábanVIRÁGVASÁRNAP (Április 1.)
10.30: Ünnepi főmise, barkaszentelés, Passió éneklés
16.00: Besnyői Passió előadás

NAGYCSÜTÖRTÖK (Április 5.)
7.00: Jeremiás siralmai, vezeklők visszafogadása
10.00: Krizma szentelési mise Vácott
18.00: Esti mise az utolsó vacsora emlékére
19.30: Virrasztási lehetőség a Bazilikában
Mise után Agapé, búcsúbeszéd, éjszakai keresztút

NAGYPÉNTEK (Április 6.)
9.00: Jeremiás siralmai
17.00: Keresztút a szabadtéri stációknál
18.00: Az Úr szenvedésének ünneplése (csonkamise)

NAGYSZOMBAT (Április 7.)
9.00: Jeremiás siralmai
Egész nap Szentsír látogatás – őrzés
20.30: A húsvéti vigília szertartása

HÚSVÉTVASÁRNAP és HÚSVÉTHÉTFŐ (Április 8-9.)
A szentmisék rendje: 9.00, 10.30 (ünnepi főmise), 18.00