Gödöllő Város Önkormányzatának akcióterve a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken tapasztalt illegális hulladéklerakás felszámolására és a „Tiszta udvar – Rendes ház” program elindítására

Gödöllő Város Önkormányzata elkötelezett a város tisztaságának, gondozottságának és fenntarthatóságának megőrzésében, továbbfejlesztésében, ezért a Föld napja alkalmából a következő sajtóközleményt teszi közzé.I. A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken és környezetükben kialakult helyzet felszámolása

Gödöllő város területén – a hulladékgazdálkodási társulás számos más településéhez hasonlóan – nagy gondot okoz, hogy a lakók egy része nem rendeltetésszerűen, hanem szabálysértő módon illegális hulladéklerakóként használja a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket. E káros jelenség felszámolása érdekében Gödöllő Város Önkormányzata a következő intézkedéscsomagot jelenti be.
1. Az önkormányzat kérésére a közterület-felügyelet mintegy egy hónapja intenzíven figyeli a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket és környéküket, dokumentálja az illegális hulladéklerakás folyamatát, illetve szándékozik tetten érni a szabálysértőket. E tevékenység révén meghatározta azokat a szigeteket, amelyek működése során a legtöbb probléma adódik.
2. Az illegális hulladéklerakással leginkább érintett szelektív hulladékgyűjtő szigetek egy részét kamerákkal szereljük fel, annak érdekében, hogy a szabálysértő cselekményt szabálysértési eljárás kövesse. Az önkormányzat a hosszú ideje, több hónapja nem rendeltetés szerint használt szelektív hulladékgyűjtő szigetek egy részének ideiglenes megszüntetését kezdeményezi a közszolgáltatónál, a Zöld Híd Régió Kft-nél.
3. Gödöllő Város Önkormányzata kéri a lakosság támogatását a probléma együttes erővel történő megoldására. Az eddiginél is nagyobb gondot fordít a tájékoztatásra, a felvilágosításra és a képzésre. E törekvésében élvezi a Zöld Híd Régió Kft. szakmai támogatását. Városi érdek, hogy az illegális hulladéklerakás ne megtűrt tevékenység legyen, hanem olyan jelenség, amely mindenki szemében rosszallást vált ki. Ezért az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy ha bárki illegális hulladéklerakást észlel, az napközben a VÜSZI Kft. Ügyfélszolgálati Irodáján jelezze (28/410-295), ahol az ügyintézők felkészülten várják a hívásokat és értesítik a közterület-felügyeletet. Az esti órákban, kérjük a lakosságot, hogy a járőrszolgálatot (20/524-0340) hívják.
Az intézkedések megvalósítását májusban kezdi el az önkormányzat.

II. A „Tiszta udvar – rendes ház” program elindítása

Ugyancsak a Föld napja alkalmából Gödöllő Város Önkormányzata elindítja a „Tiszta udvar – rendes ház” programot a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület, a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete, a Gödöllői Kertbarát Kör, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub, a Gödöllői Városvédő Egyesület, a Greendependent Fenntartható Megoldások Egyesülete és a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Gödöllői Szervezete közreműködésével. A program keretében társasházak és kertes (családi) házak részére meghirdetendő pályázat abban kíván segítséget nyújtani, hogy a lakosság a saját környezetét gondozza, szépítse. Az elbírálásnál azonos súllyal esik latba két szempont: a tisztaság – gondozottság és a fenntarthatóság – környezetbarát megoldások alkalmazása.
A program célja, hogy Gödöllő egyre szebb és gondozottabb legyen.
Az önkormányzat májusban írja ki a pályázatot és október elején lesz a díjátadó rendezvény. Az értékelési szempontrendszert a pályázatok kiírásakor tesszük közzé, a kiemelkedő pályázók díjazásának módját a későbbiekben határozzuk meg, de fontos szerepet kap, hogy a díjazottak az elért magas színvonalat garantálni tudják a jövőben is.