Jelentés készül a helyi demokráciáról

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának Monitoring Bizottságának delegációja május 23-25. között Magyarországon tartózkodott abból a célból, hogy megvizsgálja a helyi demokrácia, a helyi önkormányzatok helyzetének alakulását, a Helyi Önkormányzati Chartában foglalt értékek, alapelvek érvényesülését. A Bizottság országjelentést készít hazánkról, amelyhez az általa irányadó kérdések mentén folytatott eszmecserét a helyi önkormányzati érdekszövetségek képviselőivel, az állami és önkormányzati feladat-és hatáskörök megosztásáról, az Alaptörvényről, az új Önkormányzati törvényről, a demokratikus alapértékek mentén.


A bizottság tagjai Dr. Gémesi György, Gödöllő Város polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége meghívására május 25-én, Gödöllőre látogattak, ahol szakmai eszmecsere keretében folytattak párbeszédet az önkormányzati feladatokról és az ezekhez szükséges finanszírozásról, az önkormányzati gazdálkodás mozgásterének szűkítéséről, az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról, valamint az állam és az önkormányzatok közötti érdemi egyeztetés, konzultáció hiányáról.
A küldöttség tagjai Gödöllőn, a helyi vezetők mellett egy kis- és egy nagyközség (Szentpéterszeg és Gádoros) polgármesterével is konzultáltak, így átfogóan ismerhették meg azokat a problémákat – például az egyre növekvő munkanélküliséget, a magas közszolgáltatási díjakat, az uniós forrásokhoz való hozzájutás, a hitelfelvétel nehézségeit –, amelyekkel a magyar települések küzdenek.
A baráti hangulatú, őszinte beszélgetés során a delegáció hiteles képet kapott a magyar önkormányzatiság két évtizedes történetében lezajlott legfontosabb eseményekről, a jelenlegi önkormányzati és közigazgatási reform irányairól, illetve az új jogszabályok következtében várható változásokról. Kérdésként fogalmazódott meg: hogyan érvényesül majd a szubszidiaritás alapelve 2013. január 1. után?
A jelentést várhatóan 2012 októberében fogadja el a Monitoring Bizottság, majd 2013 márciusában kerül az Európa Tanács Plenáris Ülése elé.