Felhívás – Gödöllő Vállalkozója díj

Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Gödöllő Város Önkormányzata Gödöllő Vállalkozója díjat adományoz azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.


A Gödöllő Vállalkozója díj évente két személynek adományozható.
Kérem, hogy javaslataikkal segítsék a döntéshozókat!
Indoklással alátámasztott javaslataikat szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., kozoktatasi.iroda@godollo.hu ).
Határidő június 15., 12 óra
Gödöllő, 2012. május 30.
Tisztelettel:

Halász Levente
Gazdasági Bizottság elnöke sk.