Nem akarnak felüljárót az ott lakók a Köztársaság úti átjáró helyett

A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. és a tervező UVATERV Zrt. november 26-án lakossági egyeztető fórumon ismertette a Gödöllőt érintő távlati vasútfejlesztési elképzeléseket, köztük a Köztársaság úti vasúti átjáró felüljárós kiváltásának tervét, bemutatva annak egyes ingatlanokra és a város egészére gyakorolt hatásait. A Premontrei Gimnázium auláját megtöltő közel háromszáz érdeklődőből sokan nyilvánították ki véleményüket, többségében elutasítva az elképzelt beruházást.

A terveket megismerve, a kérdéseket, véleményeket és válaszokat meghallgatva Gémesi György polgármester összefoglalójában elmondta, hogy a témát a képviselő-testület decemberi ülésére viszi, és ő a következőket javasolja. 1. A felüljáró ne épüljön meg a fórumon bemutatott terv szerint. 2. Az önkormányzat elengedhetetlenül szükségesnek tartja a várost elkerülő út keleti szakaszának megépítését, amely a 3-as számú főút körforgalmától a Máriabesnyői Bazilikáig tehermentesíti a települést, egyben lehetővé teszi a Köztársaság úti városrész jobb közúti kapcsolatait. 3. Támogatja az önkormányzat az Esze Tamás utcánál tervezett gyalogos aluljáró megépítését a vasút alatt és ugyanilyen gyalogos-kerékpáros létesítmény elkészítését kéri a jelenlegi Köztársasági úti átjáró helyén. 4. Lehetőséget kell keresni a Köztársaság utat a 3-as főúttal az egyetem és vasút közötti terület felhasználásával összekötő út megépítésére.
A budapest-miskolci vasúti fővonal főváros és Hatvan közötti szakaszának megújítása a tervek szerint az EU következő (2014-2020 közötti) költségvetési ciklusában kezdődhet el, ha sikerül rá pénzt szerezni. A tervezés a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. megbízásából zajlik. A rekonstrukció során új állomás épülne Gödöllőn. A nagyobb állomás és a sűrűbb vonatközlekedés miatt a Köztársaság úti átjárót mindenképpen le fogják zárni.
A felüljárótervről a lakosok elmondták, hogy véleményük szerint megépítése esetén a közvetlenül érintett ingatlanok értéke csökkenni, a közeli keskeny utcák forgalma emelkedni fog. A felüljáró csak az átkelést oldaná meg a vasút egyik oldaláról a másikra, de ennek nagy ára lenne az ott élők számára. A létesítmény, amely az Állomás utca és a Köztársaság út egy-egy szakaszán támfalon haladna, rontaná a városképet és zavarná a kellemes lakókörnyezetet. Bár a felüljáró a gyalogosok számára is használható lenne, a közeli utcákban élők hosszabb úton juthatnának el céljukhoz, akárcsak az autósok.
Egy felszólaló Vécsey László országgyűlési képviselő jelenlétét hiányolta, hiszen, mint mondta, neki még pontosabb információk birtokában kell lennie. Kiemelte, hogy a város fideszes képviselője erre a fórumra sem jött el.
Egy a Köztársaság úti terület távolabbi részén élő hölgy szerint sokat segítene a mindennapokban, ha nem kellene a sorompóra várni.
A fórum hozzászólásaiból kitűnt, hogy egy ilyen nagyságrendű beruházás mellett, mint amit a vasúti fővonal a kor igényeihez méltó korszerűsítése jelent, tisztességes megoldást kell találni a vasúti átjáró kiváltására.   
A tervezők a többi között elmondták: közúti aluljárót nem lehet a vasút alá építeni, mert így is meredek a Köztársaság út és ha mégis aluljáró létesülne, akkor ahhoz egy még hosszabb bevágásra lenne szükség a valkói úton, ami még inkább korlátozná a mellékutcákban élők közlekedését. Magas költsége miatt nem is került szóba a tervezés során az a lehetőség, hogy a vasutat vigyék az úttest alá.
A lakosság tehát nem akarja a felüljárót. Félelmeik egy része alaptalan, másik része megalapozott. Az biztos, hogy a vasutat előbb-utóbb korszerűsítik és akkor a szintbeli átjárót megszüntetik, lezárják. 
A vitában az is elhangzott, hogy „Gödöllő már sokat kapott”. Gémesi György ezzel kapcsolatban rámutatott arra, hogy a városban képződő és az ország központi költségvetését gyarapító adóbevételek lényegesen meghaladják a településen állami támogatásból megvalósult beruházások értékét. A Köztársaság úti szintbeli átjáró kiváltása nem csak egy városrész, de még csak nem is egyedül Gödöllő „ügye”. Ez a közút a Jászságot köti össze a fővárossal. Tehát egy komplex térségfejlesztési feladatot kell megoldani, aminek kulcseleme a Gödöllőt elkerülő útszakasz megépítése. A polgármester erős lobbizást tart szükségesnek az optimális megoldáshoz, amiben számít az érintett országgyűlési képviselők segítségére is.