Nem csak magyar, uniós polgárok is vagyunk - interjú dr. Gémesi Györggyel

Gödöllő polgármestere az Európai Unió Régiók Bizottságának tagjaként tett javaslatot az uniós szavazási aktivitás javítására, amit szinte ellenvetés nélkül fogadott el a testület. A Rádió Orient műsorában bemutatta a testület munkáját, beszélt az általa javasolt változtatásokról, és a 2013-as Európai Polgárok Évéről is. A jövőre vonatkoztatva hangsúlyozta, hogy az Európai Unió hatékonysága érdekében a különböző államok nemzeti érdekeiket képviselve, de még erősebb összefogásra van szükség.


A Régiók Bizottsága az Európai Unió regionális és önkormányzati szintű tanácsadó testülete. Háromszázötven fős tagságába polgármesterek és önkormányzati képviselők tartoznak, és összesen hat bizottságra oszlik. Dr. Gémesi György az oktatási-kulturális és a jogi biztosság tagjaként is tevékenykedik. Mint a műsorban kifejtette, munkájukért fizetést nem kapnak, csak költségtérítést, mivel a bizottsági és plenáris ülések jórészt Brüsszelben zajlanak. Feladatuk minden olyan kérdés megtárgyalása, ami az önkormányzatok, vagy régiók ügyét érinti, és javaslatként felmerül. Állásfoglalásokat, véleményeket hoznak, amik nem kötelező érvényűek, de iránykijelölésként szolgálhatnak a döntéshozók számára. A lisszaboni döntés után kissé erősödött a bizottság hatásköre: joguk van az Európai Bírósághoz fordulni, ha valamelyik döntés sérti a szolgáltatások decentralizációjának elvét.
Az európai uniós választásokon való részvétel nagyon alacsony, Magyarországon is harminc százalék körüli volt az arány, fejtette ki a Rádió Orient műsorában a polgármester. Az unió túlságosan távol van polgáraitól, ezen pedig változtatni kell: több információra van szükség, hogy mindenki átérezze, az uniós választásokon való részvétel éppen olyan stratégiai kérdés, mint a helyi politika változásai. Ennek megoldására nyújtott be javaslatot Gémesi György, aminek egyik eleme a választási aktivitás fokozása, az önkormányzati választások és az uniós választások ciklusainak összehangolásával. Voltak vitás elemei a javaslatnak, végül azonban majdnem egyhangúan szavazták meg. A bizottság döntése nem kötelező, és tiszteletben tartja az államok önállóságát.
Az Európai Unió 2013-ban ünnepli a Polgárok Európai Évét. Rendezvényeket, szakmai fórumokat terveznek az egész országban, és nyári tábort a testvérvárosokból Magyarországra utaztatott gyerekeknek - ismertette a jövő évi programot a MÖSZ elnöke.
Sokan vannak Magyarországon, akik szkeptikusak az Unióval kapcsolatban, ez azonban csak az ellenségkép keresésének eredménye, válaszolta kérdésre a meghívott vendég. Hozzátette: a gazdasági válságnak súlyos következményei voltak az egyes tagállamok és a közös szervezet szintjén is, legfőbb tanulsága azonban az, hogy a különböző államok nemzeti érdekeiket képviselve, de még erősebb összefogás útján javíthatják ki hibáikat.