Pályázati felhívás

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, egyéb civil szervezetei támogatására.

1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzat pályázatot hirdet helyi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag Gödöllő városához kötődnek (2011. évi CLXXV. törvény. 2. §. bekezdései alapján).
2. A pályázók köre:
- Pályázatot nyújthatnak be:
Magyarországon ténylegesen működő, adószámmal és számlaszámmal rendelkező civil szervezetek, egyesületek, alapítványok gödöllői hatáskörű feladat ellátására.

3. A támogatás jellege:
A támogatás formája: vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2013. január 01 - 2013. december 31-ig.

4. A támogatás folyósítása, elszámolása:
Gödöllő Város Önkormányzata a „Támogatási megállapodás" aláírását követően - a szerződésben foglaltak alapján -, a Pályázó bankszámlájára utalja a támogatás összegét.
A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb 2014. január 31-ig az összeg felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati felhívásban szereplő szabályok szerint.
Csak olyan számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető, hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.

5. A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2013. március 20. 14 óra

A pályázatokat 1 példányban kell eljuttatni postai úton az alábbi címre (Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet (I. em. 115. szoba).
A pályázati adatlap 2013. február 27-től beszerezhető a Polgármesteri Hivatal portáján vagy letölthető a városi honlapról (www.godollo.hu/hirek).
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a pályázat beadása előtt ellenőrizzék, hogy a követelményeknek megfelelően állították-e össze a dokumentumokat, mert az ettől való - akár formai akár tartalmi - eltérés esetén a pályázat - értékelés nélkül - elutasításra kerül. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A PÁLYÁZATI ADATLAP INNEN TÖLTHETŐ LE.