Az év végéig felfüggesztették a Városi Sportuszoda és Vízilabda Edzőcsarnok megvalósítását

A képviselő-testület december 31-ig felfüggesztette a Városi Sportuszoda és Vízilabda Edzőcsarnok megvalósítását, egyben felkérte a polgármestert, kezdeményezze a kijelölt kormánybiztosnál, hogy a város önkormányzata és lakossága megismerhesse és véleményezhesse a március 6-án bejelentett nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősített állami uszoda építési programját.A felfüggesztést javasló előterjesztés összefoglalta a városi beruházás érdekében eddig tett – csaknem 30 millió forintba kerülő és 210 millió forint pályázati támogatás elnyeréséhez vezető – erőfeszítéseket.

A képviselő-testület 2012 őszén arról hozott határozatot, hogy egyetért a Gödöllői Sport Közalapítvány sportfejlesztési programjában szereplő sportuszoda és vízilabda edzőcsarnok megépítésével a Fácán sor végén. Ezután elkezdődött a projekt előkészítése. Elkészült az elvi építési engedélyes tervdokumentáció, amit az építési hatóság 2012. december 10-én jóváhagyott. Ezt követően elkészült az építészeti engedélyes tervdokumentáció is, amelyet az építési hatóság 2013. szeptember 23-án jóváhagyott. Geodéziai felmérést, közlekedési hatásvizsgálatot és talaj vizsgálati jelentést készíttettek, s beáraztatták a beruházást. A szakmai egyeztetéseket követően elkészült módosított építési engedélyes tervdokumentációt 2014. január 17-én nyújtották be az építési hatósághoz. Az eddig elvégzett munkák 29,8 millió forintba kerültek.
A Gödöllői Sport Közalapítvány pályázott a Magyar Vízilabda Szövetségnél és 209,9 millió forint támogatást nyert el a nettó 1 milliárd 373 millió forint összköltségű beruházásra.
A képviselő-testület februári ülésén egyetértett a Városi Sportuszoda és vízilabdacsarnok projekt megindításával és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy kezdje meg az előkészítő intézkedéseket a terület előkészítésre és az építési beruházás lebonyolítására. Az azóta eltelt egy hónap alatt közbeszerzési eljárás indult a kiviteli tervek elkészítésére és elkezdődött a műszaki ellenőr kiválasztási folyamata. Az elektromos hálózat fejlesztésére megállapodtak az ELMŰ Hálózati Kft-vel, s bejelentették az igényt a gáz közműfejlesztésre a TIGÁZ-hoz.

A kormány március 4-én hozott döntést a Szent István Egyetem kezelésében álló területen megvalósítandó, versenyek megrendezésére alkalmas uszodakomplexumról, amely projekt nem azonos az egyetemen korábban tervezett uszodaépítési kezdeményezéssel.
A Magyar Közlönyben ismertetett határozatból és rendeletből kiderül, hogy a kormány a beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak nyilvánította, az ezzel kapcsolatos gyorsítási és egyszerűsítési következményekkel. A felelős kormánybiztosnak március 31-ig be kell nyújtania a megvalósítási konstrukciót. A március 6-án Gödöllőn tartott miniszteri sajtótájékoztatón elhangzottak  szerint a beruházás teljes költségvetését kormányzati forrásokból fedezik.

A kormányzati beruházás megvalósítási konstrukciója még nincs sem kidolgozva, sem egyeztetve, annak részletei jelenleg nem ismeretesek. A Városi Sportuszoda és Vízilabda Edzőcsarnok beruházás 2014. december 31-ig való felfüggesztését a kormányhatározatban szereplő beruházás volumene és költségeinek kormányzati finanszírozása indokolja.