Ebösszeírási felhívás

TISZTELT EBTARTÓ!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.


A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
A 2014. évi ebösszeírás céljából kérem a Gödöllő város közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és a lentiekben megjelölt lehetőségek egyikére azt 2014. szeptember 1-ig eljuttatni szíveskedjen.
Az ebösszeíró adatlap a kitöltési útmutatóval együtt beszerezhető a Gödöllői Polgármesteri Hivatal portáján (cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.), illetve a innen letölthető.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján.
A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:
– postai úton, postacím: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
– elektronikusan az ebnyilvantartas@godollo.hu címre,
illetve a 28/529-256-os fax számra megküldve aláírt, szkennelt dokumentum formájában.
– Gödöllői Polgármesteri Hivatal portáján elhelyezett gyűjtőládába
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.
Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
– a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál
idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvossal megjelöltetni.
– Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő ebeket is be kell jelenteni.
– Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
– Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
Együttműködését előre is köszönöm!

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző