Választási és szavazatszámláló bizottságot választott a képviselő-testület

Rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület július 31-én a Városházán. A képviselők egyhangúlag megválasztották a Helyi Választási Bizottság tagjait, dr. Szőke Pált, dr. Somlai Attilát és Samu Mihályt, póttagok: Ipacs Piroska és Szerdi Ildikó lettek. Szintén egyhangúlag választották meg a nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottságát is. A bizottság tagjai: Bautista Soldevila Katalin, Fábián Balázs Tamás, Fábián Katalin Ágnes, Mészáros Győzőné és Tihanyi István Sándorné.


A képviselő-testület ugyancsak egyhangúlag fogadta el a távhőszolgáltatásról szóló törvény alapján a következő ármegállapítással, árváltozással kapcsolatos állásfoglalását a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal részére.
"A képviselő-testület megállapítja, hogy a Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. gazdálkodásában már a 2014. október 1-jét megelőző rezsicsökkentésig érvényes lakossági fogyasztói ár mellett is folyamatosan veszteség képződött. Ezt a veszteséget a nem lakossági fogyasztói árak emelésével kompenzálni nem lehet, mivel ez az érintett fogyasztói körrel szemben súlyosan méltánytalan lenne. Az önkormányzat, mint közfeladat ellátására kötelezett részéről az lenne az elfogadható megoldás, ha a hatósági ármegállapítás legalább az amortizációs költségek figyelembe vételével történne meg, a közszolgáltatás fenntarthatóságának biztosítása érdekében.
A képviselő-testület felkéri a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalt, hogy a távhő szolgáltatói támogatás megállapítására irányuló eljárás során tartsa szem előtt a gödöllői távhőszolgáltatás fenntarthatóságához fűződő hosszabb távú érdekeket."