Ünnepi főpapi szentmise Máriabesnyőn

Máriabesnyőn, a Nagyboldogasszony Bazilika szabadtéri oltáránál, a Nagyboldogasszony főbúcsú alkalmából  vasárnap délelőtt Szent II. János Pál pápa személyi titkára, Fr. Mieczysław Mokrzycki lembergi (Lviv) érsek celebrálta a szentmisét, melyen jelen volt a szent pápa ereklyéje.

Az istentisztelet előtt Gödöllőn nyaraló csángó gyerekek alkalmi kórusa köszöntötte a zarándokokat a szabadtéri oltárra vezető lépcsőkről.
A szertartáson a liturgia vezetőjét Varga Lajos váci segédpüspök és Turai János atya, a bazilika plébánosa köszöntötte.    
A lembergi érsek szentbeszédének kezdetén kiemelte: mindannyian hatása alatt vagyunk annak az örömnek, hogy Ferenc pápa az idén szentté avatta XXIII. János és II. János Pál pápákat. Ez az öröm újraegyesítette az embereket és a Szent Péter térről az egész világon szétterjedt szívből fakadó hálaimát hordoz magában. Ebbe a hálaimába kapcsolódik be a Máriabesnyői Bazilika Nagyboldogasszony ünnepén.
Szent II. János Pál pápa olyan vezetője volt a Római Katolikus Egyháznak, hangsúlyozta Ft. Mieczysław Mokrzycki, aki viselkedésével, beszédmódjával és reakcióival kitűnt az emberek közül; a mellette élő és dolgozó embereket a nyugalom, a biztonság és a jóindulat érzése töltötte el.
Szent II. János Pál pápa életének középpontjában a szentmise állt. Arra tanított bennünket, hogy a hirdetett igazságokat belülről át kell élni, először az imában kell megtalálni. Imáját sosem áldozta fel más feladatainak elvégzése fejében.
Minden nap nagyon egyszerű módon imádkozott. Azokért is, akikkel találkozni készült. A levélben érkezett imakérésekkel komolyan foglalkozott, s hetente egyszer szentmisét celebrált az azokban meghatározott célok számára.
- A szent pápa folyamatosan térdelt az Úr előtt, az Úrral élt és az Úrnak élt - hangoztak az érsek szavai. - A vele való érintkezés közelebb vitt minket Istenhez. Többen mondták, akik találkoztak vele, hogy fény sugárzott belőle. Gyakran láttuk magába szállva. Még amikor nagy tömegben, szektorról szektorra hajtott a pápamobilon, akkor is imádkozott. Megpróbáltatásai csak erősítették a hitét. 
Szent II. János Pál pápa mindig a másik emberre gondolt. Mérlegelt, türelmesen és figyelmesen hallgatott. Soha, senkit sem kritizált társaságban és nem űzött tréfát másokból. Egész viselkedése megindító volt.
Nagy öröme szívünknek, hogy a világ nem feledte el a pápát. Közelsége bátorítson bennünket arra, hogy lépjünk a nyomdokaiba.
Az érsek megosztotta a hívekkel a szent pápa egyszerű imáját: "Uram, fogadj el engem olyannak, amilyen vagyok, hibáimmal és gyengeségeimmel együtt, de segíts abban, hogy olyan legyek, amilyennek te szeretnél látni".
Ft. Mieczysław Mokrzycki befejezésül elmondta, hogy Szent II. János Pál pápa igyekezett meglátogatni a Mária kegyhelyeket, s ilyen alkalmakkor pápai rózsafüzért ajándékozott. Máriabesnyőre ő hozta el a gyöngyökből készített rózsafüzért és adta át azt Varga Lajos segédpüspöknek és Turai János atyának. 
Az érsek atya ajándékát Turai János köszönte meg. Mint mondta, a pápai rózsafüzért a bazilika legféltettebb kincsei között őrzik majd és mindig látni fogják maguk előtt azt, akitől kapták, Szent II. János Pál pápát. Az idei főbúcsú szép emlékét megőrzik, az érsek atyát a jövőben is szívesen várják Máriabesnyőre.
Hozzátette: - Viszonzásképp az érsek atya nyomdokában járunk. A jó Isten áldását kérjük arra, hogy tovább tudja terjeszteni a szent pápa szellemiségét a világban.
- Örülök annak, hogy itt lehetek köztetek – jelentette ki Ft. Mieczysław Mokrzycki. - Köszönöm a meghívást János atyától, püspök úrtól a segítséget, Gémesi György polgármesternek a szombat esti találkozást a város lakóival, a vendéglátók kedvességét, a zarándokok hit melletti bizonyságtételét, Szent II. János Pál iránt táplált szeretetét. Idézte a mondást, miszerint „Magyar-lengyel két jó barát, együtt harcol, s issza borát.” Kérte, imádkozzanak a szentmise résztvevői a béke szándékára Ukrajnában, s javasolta, látogassanak el Lvivbe, más néven Lembergbe.
Az érsek atya megköszönte Szabó Lászlónak, a Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, hogy lengyelül elhangzott homíliáját magyarra fordította.
Végül Turai János köszönte meg a szentmise lebonyolításában közreműködők munkáját, továbbá az énekkar szolgálatát, dr. Gémesi György polgármester és Tóth Tibor alpolgármester jelenlétét.
A szentmisén és a körmeneten több ezren vettek részt.