Gödöllői professzor kapta a Magyar Villamos Művek Zrt. első Energetikai Nemzeti Díját

Dr. Farkas István, a gödöllői egyetem Gépészmérnöki Karának professzora, a Műszaki tudományi doktori iskola vezetője részesült a hazai szakemberek közül elsőként az MVM Energetikai Nemzeti Díjban a kar dékánjának jelölése alapján.  A szakmai kitüntetést december 11-én vette át Budapesten, adta hírül az egyetem honlapja. A  professzor a városi önkormányzattal együttműködve is valósított meg projekteket.


Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. szakmai elismerésére a kuratórium olyan, a villamosenergia-ipar, illetve az energetika területén példamutató eredményeket elérő szakembereket keresett, akik kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak, ismereteiket a gyakorlatban alkalmazzák, látókörük messze meghaladja a szűken vett szakterületüket, kiemelkedően eredményes, innovatív mérnöki munkát folytatnak, vagy jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre, eredeti felfedezést tettek, szellemi vagy gyakorlati tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez, illetve személyes tevékenységükkel megalapozták/fenntartották intézményük innovációs készségét és képességét.

Dr. Farkas István már fiatalon nemzetközi ismertséget szerzett a szoláris szárítási folyamatok matematikai modellezése, számítógépes szimulációja és irányítási problémái területén. A napenergia-hasznosítás kutatása, népszerűsítése egész tudományos munkásságának meghatározó célja. Kiemelkedő kutatómunkája széleskörű nemzetközi elismertséget szerzett neki, ami a külföldi vendégprofesszori és kutatói meghívásokban, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának általa vezetett Környezetipari Rendszerek Intézetben megforduló külföldi vendégkutatók számában és az általa elnökölt nemzetközi konferenciákban is megmutatkozott.
A napenergia használat mérnöki oktatásban való megjelenítésének terén is hagyományteremtő tevékenységet folytat, hazai és nemzetközi kurzusok vendégelőadója, témavezetőként, majd iskolavezetőként a doktori képzésben is kiemelkedő tevékenységet végez a napenergia-hasznosítással kapcsolatos doktori témák gondozásában. Iskolateremtő tevékenysége a gondozására bízott hazai és nemzetközi kutatási projektek számában is megmutatkozik. Számos nemzetközi szakmai szervezet tagja, a Magyar Napenergia Társaság elnöke.

Az I. MVM Energetikai Nemzeti Díjat Dr. Farkas István egyrészt a megújuló energiaforrások, azon belül is elsősorban a napenergia minél szélesebb körű hasznosításáért tett erőfeszítései, másrészt kiemelkedő kutatómunkája és a Szent István Egyetem Környezetipari Rendszerek Intézetének vezetésében és fejlesztésében elért eredményei alapján nyerte el.