Lakossági tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz („szippantott szennyvíz”) elszállításának, ártalmatlanítás céljából történő átadásának rendjéről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gödöllő Város Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/F. § (3) bekezdés c) pontja alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából történő átadására versenyeztetési eljárás eredményeképpen Szepesi Zoltán egyéni vállalkozót jelölte ki közszolgáltatóként. A Közszolgáltató Gödöllő város közigazgatási területén kizárólagosan jogosult és köteles a fenti szolgáltatás elvégzésére.A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet hatályba lépésével a rendelet hatálya alá tartozó Ingatlantulajdonosok kötelesek az ingatlanukon keletkezett, közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvízre vonatkozó, az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal igénybe venni. Az érintett ingatlantulajdonosok jogait és kötelezettségeit, a közszolgáltatás igénybe vételének módját, a közszolgáltatási díj mértékét és fizetésének módját meghatározó önkormányzati rendelet elérhető Gödöllő Város honlapján, a http://www.godollo.hu/polgarok/hirdetmenyek/rendeletek/ menüponton belül.
A Közszolgáltató a közszolgáltatást hétköznap - hétfő, szerda, pénteki napokon - 8:00-20:00 óráig terjedő időtartamban biztosítja, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az Ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 72 órán belül, az Ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban végzi el.  Az Ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat köteles a teljesítéskor, helyben, számla ellenében kifizetni.
A Közszolgáltató az alábbi elérhetőségeken áll az érintett Ingatlantulajdonosok rendelkezésére:
Szepesi Zoltán egyéni vállalkozó – Háztartási szennyvíz szippantása
Tel.: 06/30 596 3188; 06/30 748 03 87
E-mail: szepesikont@gmail.com