Meghívó a képviselő-testület április 2-i ülésére

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testülete április 2-án 8 órakor tartandó ülésére
Az ülés helye: Városháza I. emeleti tanácskozó terme
NAPIREND:

1.a. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására
Előterjesztő: Halász Levente ad-hoc bizottság elnöke
Megtárgyalja: pályázatokat elbíráló ad-hoc bizottság
b. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Meghívottak: Bajkó Norbert, Hatolkai Máté, Pintér Gedeon Tamás pályázók

2. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Pintér Mihály tűzoltóparancsnok

3. Javaslat a Tormay Károly Károly Egészségügyi Központ iskola-védőnői létszámának csökkentésére
Előterjesztő: dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Egészségügyi Bizottság
Meghívott: Nagy Árpád intézményvezető

4. Javaslat  a Gödöllői  Városi  Múzeum EMMI  által kiírt Alfa pályázatra történő jelentkezésre és önkormányzati önrész biztosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
Meghívott: Kerényiné Bakonyi Eszter igazgató

5. Javaslat a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi vagyonkezelői feladattervének elfogadására
Előterjesztő: Hatolkai Szaniszló ügyvezető igazgató
Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

6. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
Meghívott: Dr. Benedek József könyvvizsgáló

7. Javaslat Gödöllő város 2015. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

8. Javaslat a taxiállomások igénybevételi rendjéről  szóló 24/2000.  (X.   13.)  számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

9. Javaslat   a   közterületek   és   az   egyes,   nem   közterületnek   minősülő   ingatlanok tisztán tartásáról, állagának megóvásáról szóló 29/2008. (X. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

10. Javaslat a városi díjak alapításáról és adományozásáról szóló módosított 1998. évi 12. (V. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Ifjúsági és Köznevelési Bizottság, Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

11. Beszámoló    Gödöllő    város    nemzeti    vagyonát    érintő    tulajdonosi   jogok    és kötelezettségek joggyakorlásáról, a 8/2012. (III. 8.) számú önkormányzati rendelet 5. §-a alapján
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

12. Javaslat a Sport Közalapítvány hasznosítási szerződésének módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

13. Javaslat  Gödöllő  Város  Önkormányzata Létesítménygazdálkodási  Szabályzatának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

14. Javaslat a 2015. évi Vagyonkezelői Feladatterv elfogadására
Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

15. Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák körzethatárainak módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Ifjúsági és Köznevelési Bizottság

16. Javaslat a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, civil szervezetei támogatására
Előterjesztő: Szűcs Józsefné Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke
Megtárgyalja: Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
Meghívott: Kecskés Judit civil referens

17. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

18. Javaslat a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat központi honlapján Gödöllő város címerének használatára vonatkozó kérelem elbírálására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

19. Javaslat  az  Cimbaliband  Magyar  Cimbalmos  Egyesület  Gödöllő  elnevezésében „Gödöllő" településnév, valamint székhelyhasználatra vonatkozó kérelme elbírálására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

20. Beszámoló a 2014. évi ellenőrzési tapasztalatokról
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

21. Javaslat   a  2100   Gödöllő,   Kossuth  Lajos  u.   52.   fsz.   2.   szám   alatt  található önkormányzati tulajdonú lakás cserelakásként történő felajánlására
Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

22. Egyebek