Sajtóközlemény a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltató helyzetéről

Előzmények
A 100%-ban köztulajdonban lévő, kötelező önkormányzati feladatot ellátó, non-profit módon működő közszolgáltatási rendszer működése veszélybe került. Az üzemeltető társaság törzstőkéjének összességében tizenkétszeresét elveszítette, második gazdasági évben mutat drámai veszteséget.
A helyzet kialakulásáért a közszolgáltatási díjak 2011-2012–es árszinten történt befagyasztása, számos új adó, járulék, díj bevezetése, valamint az ezek mellett végrehajtott hulladékgazdálkodási rezsidíj csökkentés a felelős. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy nem épült fel támogató, ösztönző módon működő termékdíj támogatási rendszer. A teljes régió szelektív hulladékgyűjtéséért kifizethető termékdíj-támogatás például kisebb bevételt eredményez, mint a befizetendő hulladéklerakási járulék, így újabb veszteséget képez.

A jelenlegi pénzügyi terhek fenntartása mellett a közszolgáltatási díjak befagyasztása folyamatosan újratermeli a szakmai és pénzügyi problémákat. Az önkormányzati rendszerben nincs olyan szabad pénzügyi forrás, amely biztosíthatná a további üzemeltetés támogatását. Az eddigi időszakban kényszerűen felhalmozott hiány lehetetlenné teszi a rendszer felújítását és a jövőbeni környezetvédelmi kötelezettségek teljesítését.

Az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Önkormányzati Társulás, mint a közszolgáltató tulajdonosa megállapítja:

A Társulás - mint kizárólagos tulajdonos - a Zöld Híd Régió Nkft. tőkehelyzetével kapcsolatban sem a fiktív pénzügyi műveletekkel történő tőkehelyzet rendezést, sem a társaság végelszámolását és új társaság alapítását nem tartja megvalósíthatónak. Ezek az intézkedések egyrészt ellentétesek az önkormányzati vagyonnal való felelős, átlátható gazdálkodás elvével, másrészt csak elodáznák, de nem oldanák meg a problémát.

Kötelezően ellátandó önkormányzati alapfeladatról van szó, a közszolgáltatás szüneteltetése környezetvédelmi és közegészségügyi veszélyhelyzetet teremthet. A közszolgáltatást ezért üzemeltetni kell mindaddig, amíg ezt más, a tulajdonos önkormányzati közösségtől és üzemeltetőtől független, kényszerítő pénzügyi, közigazgatási, jogi intézkedés el nem lehetetleníti.

Sem a szolgáltató, sem a tagönkormányzatok nem felelősek a kialakult helyzetért, amelynek elkerülésére minden szóba jöhető intézkedést megtettek. A keletkezett problémát annak kötelessége megoldani, aki azt keletkeztette. Nincs szükség a katasztrófavédelem beavatkozására sem, mert hulladékgazdálkodási feladatait a Zöld Híd Régió Nkft. nemzetközi szinten elismert, magas színvonalon képes elvégezni, ha működési forrásait nem vonják el.

A Társulási Tanács azonnali megoldásként indítványozza a hulladékgazdálkodást ellehetetlenítő adók, díjak és járulékok (tranzakciós adó, e-útdíj, felügyeleti díj, lerakási járulék stb.) felfüggesztését, szükség szerinti megszüntetését. Indítványozza az érdemi, kormányzati és szakmai párbeszéd megkezdését.

 
Dr. Gémesi György
az önkormányzati társulás elnöke

Gyenes Szilárd
projektvezető