Az önálló Pest megyei régióért

A Pest Megyei Önkormányzat kezdeményezéséhez csatlakozva a gödöllői önkormányzat támogatja a megye önálló NUTS 2 régióvá válását.


A főváros és Pest megye alkotta jelenlegi Közép-magyarországi Régió az egy főre eső GDP tekintetében, Budapest hatása miatt, az unió átlaga felett áll, ezért eltérően a többi hat magyar régiótól, 2014-2020 között nem jogosult olyan mértékű és feltételrendszerű támogatásokra, mint a közösségi átlag 75 százaléka alatti legfejletlenebb régiók.
A régiók módosítása a kormány kezdeményezésére, az Európai Bizottság egyetértésével, és az EUROSTAT jóváhagyásával történhet, és a döntéshozatalt követő második év január 1-jétől lép hatályba. A várhatóan létrejövő önálló Pest megye a 2014-2020-as fejlesztési ciklusra még nem lesz hatással, mivel a támogatásra jogosult régiók listáját az Európai Bizottság 2020. december 31-ig jóváhagyta.