Pályázati felhívás a testvérvárosi kapcsolatokat érintő pénzügyi kérelmekre gödöllői magánszemélyek, intézmények, egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a Testvérvárosi kapcsolatokat érintő pénzügyi kérelmekre gödöllői magánszemélyek, intézmények, egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet testvérvárosi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag Gödöllő városához és Testvérvárosaihoz kötődnek.
Városunkban rendszeresek a testvérvárosokból történő vendégek fogadása, és a város viszont látogatása, a civil szervezetek és az intézmények közötti tanulmányutak, tapasztalat és eszme, tudás cserék. Az ezzel kapcsolatos költségekhez – kiutazás, kint tartózkodás, közös rendezvények, szállás, étkezés, részvétel kulturális programokon – nyújt támogatást Gödöllő Város Önkormányzata.

2. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be:
Gödöllőn ténylegesen működő, magyarországi adószámmal és számlaszámmal rendelkező intézmények, egyesületek, civil szervezetek, alapítványok, gödöllői és annak testvérvárosaival együttes hatáskörű feladat ellátására. (Amennyiben magánszemély kíván pályázni, abban az esetben befogadó szervezeten – intézmény, civil szervezet, alapítvány- keresztül tud csak pályázni!)

Pályázatot nem nyújthatnak be: egyházak, cégek, gazdasági tevékenységet folytató intézmények, valamint azok, akik Gödöllő testvérvárosain kívüli településsel kívánnak kapcsolatot létesíteni.

3. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése: Testvérvárosi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatása. Támogatás összege: 1.500 E Ft.

4. A támogatás jellege:
A támogatás formája: vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2016. január 01 - 2016. december 31-ig.

5. A támogatás folyósítása, elszámolása:
Gödöllő Város Önkormányzata a „Támogatási megállapodás" aláírását követően - a szerződésben foglaltak alapján-, a Pályázó bankszámlájára utalja a támogatás összegét.
A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb 2017. január 31-ig az összeg felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati felhívásban szereplő szabályok szerint. Csak olyan számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető, hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.

6. A pályázat benyújtásának határideje és módja (ettől eltérni nem lehet):

2016. március 07. (hétfő) 12 óra

A pályázatokat 1. példányban kell eljuttatni postai úton az alábbi címre (Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet (Budapest Bank volt épülete, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.).

A pályázati adatlap 2016. február 17-től beszerezhető a Polgármesteri Hivatal portáján (Budapest Bank volt épülete, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) vagy letölthető a városi honlapról (www.godollo.hu/hirek).

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a pályázat beadása előtt ellenőrizzék, hogy a követelményeknek megfelelően állították-e össze a dokumentumokat, mert az ettől való - akár formai, akár tartalmi - eltérés esetén a pályázat - értékelés nélkül - elutasításra kerül. Hiánypótlásra nincs lehetőség.


A PÁLYÁZATI ADATLAP INNEN TÖLTHETŐ LE