Önkormányzati szerep az egészségügyi ellátásban

Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) elnöke nyitotta meg előadásával az Egészségügy öt dimenzióban Téli Szimpóziumát február 16-án, Budapesten. A magyarországi egészségügy minden szegmensét átfogó konferencián a MÖSZ elnöke a helyi járóbeteg-ellátás működtetésében, illetve az egészségtudatos életmód közösségi feltételeinek javításában vállalt önkormányzati szerepről tartott előadást.


„Véleményem szerint az egészségügy területén is a költséghatékonyság szempontjai szerint kell megosztani feladatokat az állam és az önkormányzatok között, s mindent oda telepíteni, ahol az a legjobb hatásfokkal, leggazdaságosabban elvégezhető” – fejtette előadásában Gémesi György, akinek orvosi végzettsége, sebészi, sportorvosi múltja és 26. éve végzett polgármesteri tevékenysége révén sikerült az egészségügyben zajló folyamatokat több nézőpontból megismernie. Mint elmondta, jó döntésnek tartja a kórházak állami kézbe vételét és az egészségügyi alapellátás önkormányzati kezelésben tartását, utóbbi a helyi lakossággal való közvetlen kapcsolat szempontjából is rendkívül fontos. Elvárható lenne viszont, hogy a változtatások ne politikai döntések eredményei legyenek, hanem az érintett szakterületek képviselőivel való egyeztetés után határozzanak ezekről, az adott feladat ellátásához szükséges forrást is biztosítva.
Mint elmondta, az önkormányzatoknak egyre kevesebb feladat és forrás jut, a helyi bevételek mind nagyobb részének elvonásával pedig tovább zsugorodik a mozgástér. Ennek a folyamatnak éppen az olyan önként vállalt feladatok esnek áldozatul, mint az egészséges életmódra nevelést szolgáló szabadidős programok vagy a helyi tömegsport rendezvények szervezése. „Sajnálatos tény, hogy sok helyen a háziorvosi praxisok is betöltetlenek, pedig mi, polgármesterek igyekszünk a legjobb kapcsolatot kialakítani háziorvosainkkal és a legoptimálisabb munkakörülményeket megteremteni számukra, amennyire korlátozott lehetőségeink engedik” – zárta szavait a MÖSZ elnöke.
A konferencia további részében az egészségügyi szektor neves hazai szakemberei tartottak előadásokat – többek között – a fekvőbeteg gyógyintézetek helyzetéről, a járóbeteg-szakellátásban rejlő lehetőségekről, a képalkotó diagnosztika robbanásszerű fejlődéséről, az egyetemi egészségügyi szolgáltatók speciális szerepéről, az első magyar katéteres szívbillentyű-beültetésről, a megalázó bérekről és a tarthatatlan munkakörülményekről, az egészségügyi rendszer megújulásának soron következő lépéseiről, valamint az egészségügyi érdekvédelem jelenéről és jövőjéről.
moszlap.hu