Pályázati forrásból eredhet a Hattyús-tó

A városi képviselő-testület augusztus 25-én rendkívüli ülést tartott a VÜSZI Kft. székházában. A döntéshozók támogatták, hogy Gödöllő partnerként részt vegyen az EU LIFE pályázaton a Gödöllő alsóparki Hattyús-tó projekttel. A testület felhatalmazta a polgármestert az előzetes részvételi nyilatkozat aláírására.
A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) az Országos Meteorológiai Szolgálat szakértőjeként olyan pályázati anyag összeállításán dolgozik, amely az EU LIFE programjához benyújtva 2017-2019 között a Rákos-patak különböző területein megvalósítandó kísérleti parkok vizsgálatával kíván a városi hőszigeteket hatékonyan csökkentő zöldfelület-fejlesztési és parképítési megoldásokat alkalmazni.

A MUT felkérte a Rákos-patak menti önkormányzatokat az ipant.uhi munkacímű projektben partnerként való részvételre. A pályázat Gödöllő számára lehetőséget nyújthat a ciklusprogram tervezett beruházásai között szereplő Hattyús-tó projekt kiegészítő támogatására.

Az önkormányzatok közel 28 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz juthatnak a projektek tervezéséhez, kivitelezéséhez. A pályázat kedvező elbírálása esetén az önkormányzatoknak projektjeik 50%-os önrészét kell biztosítaniuk. A Hattyús-tó beruházás megvalósítása előreláthatólag ezt az összeget el fogja érni. Az EU LIFE pályázaton partnerként való részvétel mindenképp előnyös az önkormányzat számára.

A képviselő-testület támogatta, hogy az önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázatra benyújtsa Remsey Jenő György festőművész, író Gödöllői Városi Múzeum épületének előterében felállítandó bronz mellszobrának három gödöllői művész által összeállított tervét. A megvalósítás 2,8 millió forintos önrészét az önkormányzat biztosítja.

A testület felhatalmazta a polgármestert az általa megjelölt szakértők bevonásával a pályaművek megfelelőségének előzetes vizsgálatára, majd a pályázat ezt követően történő benyújtására.
Mint az előterjesztésből kiderült, az NKA Képzőművészet Kollégiuma által 2016. évre kiírt pályázat lehetőséget nyújt egy újabb köztéri szobor felállítására.

Az önkormányzat az általa választott témára kötelezően legalább 3 különböző művésztől származó köztéri szobor terveivel pályázhat, támogatott pályázat esetén a kollégium a benyújtott három alkotás közül választja ki a támogatásból megvalósítandó egy köztéri munkát. Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás mértéke 7 millió forint, a maximális támogatási intenzitás mértéke 70 százalék lehet.

A szeptember 10-ére bekért 3 pályaművet a polgármesteri hivatal szakmai csapatával előzetesen értékelik, majd megfelelőségük esetén kerülhetnek az NKA-hoz benyújtásra.

A testület pályázata alapján Varga Gyöngyit (képünkön) szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31-ig kinevezte a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde intézményvezetőjének. Az álláshely pályáztatásáról májusban döntöttek.

A volt városháza épülete nem életveszélyes, ilyen megállapítást a képviselő-testület számára készített előterjesztés nem tartalmazott, bár rendkívül rossz állapotban van, mondta el az Egyebek napirendi pontban Gémesi György, a sajtóban megjelentekre reagálva, amit megítélése szerint félreértelmezés okozhatott.

A polgármester leszögezte, a testület azért döntött úgy, nem újítja fel a Szabadság tér 7. szám alatti épületet, mert nincs 1,5 milliárd forintja olyan állapotba hozni a létesítményt, hogy azt a maga és ingyenesen a járási hivatal rendelkezésére bocsássa. Arra pedig nincs kilátás, hogy az állam anyagiakkal támogatná a járási hivatal elhelyezését az épületben.