Változás a helyi adókról szóló rendeletben

Változott a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet iparűzési adót érintő mentességi határa.
A módosítás alapján mentes az adó alól az a vállalkozó akinek a számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2 millió forintot. A nemzetgazdasági miniszter által  benyújtott törvényjavaslat szerint 2017. évtől a  kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA)  tervezett, kedvező árbevételi határa a duplájára, azaz 12 millió forintra emelkedik.
A rendeletmódosítás hatályba lépésének időpontja 2017. január 1. napja, ezért a módosítás a 2017. évről benyújtott iparűzési adóbevallásban szereplő adóalap után a  helyi iparűzési adó fizetési kötelezettséget befolyásolja.
A törvényjavaslatban és az önkormányzati rendeletben foglalt módosítás miatt az érintett vállalkozóknak érdemes mérlegelni, hogy iparűzési adó tekintetében a KATA-t (adó adóévi alapja önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint) vagy a normál adózást (adóalap 2 %-os  mértékével adózik) választják.
A választást a KATA hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül, vagy február    15-ig kell megtenni az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon – bejelentkezés, változás bejelentés -  és az a teljes adóévre vonatkozik.