Meghívó a képviselő-testület december 15-i ülésére

Meghívó Gödöllő Város képviselő-testülete december 15-én, 8 órakor tartandó ülésére.
Az ülés helye: VÜSZI Kft. épülete, Gödöllő, Dózsa György út 69. II. emeleti tárgyalója



NAPIREND:

1. A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. alapján köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos megállapodások
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság, Ifjúsági és Köznevelési Bizottság
Meghívott: Eich László tankerületi központi igazgató
2. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 16/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság
3. Javaslat a 4. számú fogorvosi körzetre vonatkozó szerződés módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Egészségügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
Meghívott: dr. Kosa Éva fogszakorvos, dr. Gál József Miklós fogszakorvos
4. Kölcsön a G-Magistratus Zrt. részére
Előterjesztő: Laurán Csaba vezérigazgató
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
5. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
6. Javaslat a Bölcsőtől a koronáig, Gödöllő a királyné városa elnevezésű tematikus év logójának kiválasztására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalta: Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
7. Javaslat az önkormányzat 2017. évi ellenőrzési tervére
Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
8. Javaslat a gödöllői ingatlan-nyilvántartásban 5884/16/A74 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Gödöllő, Palotakert 16. fsz. 4. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség hasznosítására
Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
9. Javaslat a Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club (GEAC) címerhasználatra vonatkozó kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
10. Javaslat a Kirchhofer József Sportegyesület településnév használatára vonatkozó kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
11. Javaslat a Judo Klub településnév használatára vonatkozó kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
12. Egyebek


Gödöllő Város Önkormányzata tulajdonában lévő sportrepülőtér repülésszakmai üzemeltetésével kapcsolatos teendőkről
Előterjesztő: dr. Gémesi György polgármester


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében a képviselő-testület az alábbi napirendet zárt ülés keretében tárgyalja meg:
13. Javaslat a „Gödöllő Kultúrájáért" díj odaítélésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalta: Kulturális,- Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága