Meghívó a képviselő-testület június 22-i ülésére

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testülete június 22-én 8 órakor tartandó ülésére
Az ülés helye: VÜSZI Kft. épülete, Gödöllő, Dózsa György út 69. II. emeleti tárgyalója
NAPIREND:
1. Javaslat Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló  1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítására                                                                     
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

2. Javaslat az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról  szóló  ……/2017.( VI. 22.) számú önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

3. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 16/2016. (X.21. ) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

4. Javaslat a Gödöllő Város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról szóló 2/2004 (II. 2.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és ügyrendi Bizottság

5. Javaslat Gödöllő város területén az országos közúthálózaton lévő forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére, karbantartásra, irányítására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről.
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és ügyrendi Bizottság

6. Javaslat pályázati beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

7. Javaslat a maximális csoportlétszámok átlépésének engedélyezésére az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben a 2016/2017-es nevelési évre
Előterjesztő: dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Ifjúsági és Köznevelési Bizottság

8. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyének pályázati kiírására
Előterjesztő: dr. Gémesi György polgármester

9. Tájékoztatás és intézkedési javaslatok a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/00731-2/2017. számú törvényességi felhívására
Előterjesztő:  Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

10. Javaslat a Gödöllő, Zombor u. 1. I/7. szám alatt található önkormányzati tulajdonú lakás munkakör ellátásának elősegítése érdekében történő bérbeadására
Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

11. Egyebek

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében a képviselő-testület az alábbi napirendeket zárt ülés keretében tárgyalja meg:

12. Javaslat „Gödöllő Vállalkozója” díj adományozására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalta: Gazdasági Bizottság

13. Javaslat Gödöllő Egészségügyéért díj odaítélésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalta Egészségügyi Bizottság, Szociális Bizottság

14. Javaslat Gödöllő Város „Díszpolgára” kitüntető cím adományozására      
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester