Átadták a Gödöllő Egészségügyéért Díjakat

Dr. Váradi Mária gyermek fül-orr-gégész szakfőorvos, Novákné Finta Erzsébet, a Tormay Károly Egészségügyi Központ gazdasági vezetője és a Tüdőbeteg szakellátó- és gondozó intézet szakmai kollektívája részesült idén a Gödöllő Egészségügyéért Díjban. Az elismeréseket dr. Gémesi György polgármester adta át a Semmelweis nap alkalmából rendezett ünnepségen a városi könyvtárban.


A képviselő-testület 1998-ban alapította a Gödöllő Egészségügyéért Díjat az egészségügy, valamint a szociális területen elért kimagasló teljesítmény, vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére.

Dr. Váradi Mária gyermek fül-orr-gégész szakfőorvos orvosi diplomáját 1978-ban szerezte a Prágai Károly Egyetemen, melyet még ugyanebben az évben Magyarországon honosíttatott. 1981-ben már Budapesten szakvizsgázott csecsemő- és gyermekgyógyászatból, 1987-ben pedig fül- orr- gége gyógyászatból. Pályafutását általános orvosként Gárdonyban kezdte, majd már szakorvosként a kistarcsai Pest megyei Flór Ferenc Kórházban szerzett gyakorlatot.
A Tormay Károly Egészségügyi Központban 1986. október 1-jétől dolgozik, mint gyermek fül- orr- gégész szakorvos. Szakrendelői munkája mellett kórházi munkáját a mai napig nem adta fel, jelenleg is operál és ügyel a kistarcsai kórházban. Így helyi szakellátása mellett sok kis betege komplex kezelésének és gyógyulásának teljes folyamatát tevékenyen követni tudja. Gyógyító munkáját lelkiismeretesen és nagy precizitással végzi. Teherbíró képessége szinte korlátlan, melyhez az igazi orvosokra jellemző hatalmas szív is párosul. A hét minden napján működő, folyamatosan igen leterhelt szakrendelés főként a járványokkal terhelt időszakokban kiemelkedően nagy betegforgalmat bonyolít le. 2016-ban közel 9.300 esetet látott el. Kiemelkedő szaktudása és az ehhez járuló empatikus képessége miatt a betegek – és szüleik is – tisztelik, szeretik. Kiveszi részét a közösségi munkából is. Sok év óta a közalkalmazotti tanács tagjaként, majd 2013. óta a tanács elnökeként áll ki az intézet munkatársai érdekében.

Novákné Finta Erzsébet intézeti gazdasági vezető a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1978-ban kapta meg agrármérnöki diplomáját. Szakmai pályafutását a Bagi Petőfi Termelőszövetkezetben kezdte üzemgazdászként, majd 1987 januárjától a Gödöllői Agrártudományi Egyetemi Tangazdaságban folytatta előbb üzemgazdászként, majd belső ellenőrként. Költségvetési területre 1992 májusában került, ahol is immár 25 évet töltött el. Először belső ellenőrként a gödöllői SZÁMADÓ Gazdálkodási és Szolgáltató szervezetnél dolgozott, majd 1999 szeptemberében került az egészségügybe, az akkori Egyesített Egészségügyi Intézetbe gazdasági vezetőként. Az ágazathoz fűződő hűségét bizonyítja, hogy azóta is az intézményben dolgozik.
A szakmai fejlődési igénye és a beosztásához kötődő elvárások miatt 1996-ban államháztartási szakon elvégezte a mérlegképes könyvelői tanfolyamot. Egy költségvetési intézet tevékenységének folytatását meghatározóan befolyásolja a gazdasági terület működésének minősége. Az egészségügy folyamatos alulfinanszírozottsága kiemelten megkívánja az anyagi és technikai erőforrásokkal való takarékos gazdálkodást. Ebben a környezetben meghatározó szerepe van Novákné Finta Erzsébet gazdaságvezetői kvalitásainak, erőfeszítéseinek abban, hogy a Tormay Károly Egészségügyi Központ pénzügyi/gazdasági helyzete folyamatosan stabil, adóhatóság, szállítók felé tartozása nincsen.

A Tüdőbeteg szakellátó- és gondozó intézet gyógyító-gondozó tevékenysége a Gödöllői járás településeire terjed ki. A működési terület népessége mintegy 132 ezer, melyből a gondozottak száma közel 400 fő.
Az elmúlt évben összesen 12.100 felnőtt esettel foglalkoztak, a szűrővizsgálatok száma pedig közel 25 ezer volt. A szűrővizsgálatok során 680 további vizsgálatot, kezelést igénylő esetet emeltek ki.
Bár a tbc gyakorisága a jól szervezett tüdőgondozói hálózatnak megfelelően jelentősen csökkent, az új, egyre gyakoribbá váló betegségek, így a COPD, asthma, tumor, interstitialis tüdőbetegségek miatt egyre többen szorulnak rendszeres gondozásra, ellátásra. Az egyes betegségek felfedezésében és kezelésében a szakmai protokollok szerint járnak el, ugyanakkor figyelnek a betegek egyéni panaszaira, az átlagostól eltérő tünetekre és igyekeznek személyre szabott kezelést adni. Az inhalációs eszközöket asthma nővérek tanítják be és ellenőrzik, jelzik az orvosnak, hogy tudta elsajátítani használatukat a beteg. A szakképzett röntgen asszisztensek nemcsak jó minőségű felvételeket készítenek, hanem a súlyos betegekre is felhívják az orvosok figyelmét, segítve ezzel az állapotuknak megfelelő szakmai ellátást.
Az intézetben a betegellátás előjegyzés alapján történik, de a napi munka ütemességét jelentősen befolyásolja a sürgősséggel jelentkezők magas száma.
Az orvosok a betegellátás során törekednek az interdiszciplináris szemléletre, a nem tüdőgyógyászati jellegű megbetegedések esetén a megfelelő szakorvoshoz, ill. kórházba irányítják a betegeket. Más szakmák orvosainak is készséggel adnak konzíliumot. A háziorvosokkal együttműködése az orvos klubban rendszeres előadásokat tartanak a különböző tüdőgyógyászati témákról. Komoly erőfeszítést igényel a tüdőszűrés prevenciós fontosságának terjesztése, és a faluszűrésekben való részvétel. A településekre kiszálló mobilszűrő állomásokon készült filmeket két orvos értékeli, majd az asszisztensek archiválják, összehasonlítják az előző felvételekkel. Akiknek új, kórosnak tűnő elváltozás látszik a felvételén, azokat behívják vizsgálatra. Sok tumoros beteg életét mentette és menti meg az elváltozás időben történő felismerése. Az országos dohányzás leszokási projektben is részt vesznek. Az intézetben van lehetőség úgy egyéni, mind csoportos foglalkozásra, személyre szóló támogatásra. A szakterületen felnőtt betegekkel jelenleg 2 fő teljes munkaidős és 1 fő részfoglalkoztatású szakorvos dolgozik. Munkájukat 7 fő főállású szakasszisztens és 1 fő részállású asszisztens segíti.
A műsorban közreműködtek Szabó Anna, Földváry Abigél, Dezső Piroska, Berkó Domonkos, Gulácsi Attila, Kertész Mátyás, Ludányi-Horváth Márton és Szőke Csaba, a Chopin Zenei AMI növendékei.ások, részben a megnövekedett feladatmennyiség és az ezt súlyosbító egyre nehezebb technikai körülmények miatt folyamatosan, az elvárhatótól nagyobb mértékű, erőfeszítést kell tenniük a zavartalan és protokoll szerinti betegellátás érdekében. A díjat dr. Farkas Éva a szakmai kollektíva vezetője vette át.

Az ünnepségen Nagy Árpád, a Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatója tartott ünnepi beszédet.
Bevezetőjében elmondta, hogy 1960 óta Semmelweis Ignác születésnapja az egészségügyi ágazat dolgozóinak ünnepe. Munkásságát a mai napig tanítják a világ egyetemein. Ő vezette be a klórvizes kézmosást, amivel töredékére csökkentette a gyermekágyi halálesetek számát.
Ma már világszerte elismert teljesítményéhez olyan tulajdonságokra volt szüksége, mint az alapos szaktudás, kiváló megfigyelőképesség, az összefüggések helyes felismerése és objektív értékelése, a lelkiismeretesség, a kitartás, a megalkuvások és kompromisszumok elutasítása. Nevéhez fűződik az aszepszis fogalma, aminek gyakorlati haszna asszonyok százezreinek életben maradása.
Az igazgató megemlékezett a 200 éve született Kossuth Zsuzsannáról is, aki a forradalom és szabadságharc idején az összes tábori kórházak főápolónőjeként a magyar egészségügyi ellátásban maradandó cselekedeteket valósított meg, szintén megelőzve korát.
Magyarországon jelenleg konszolidáltak az állapotok, lényegesen magasabb az életszínvonal, sosem látott mértékű a mobilitás.
A Tormay Károly Egészségügyi Központ feladata a járás lakosságának szolgálata, a megelőzés, a gyógyítás és a gondozás területein. Ez sokrétű, felelősségteljes munka, olyan viszonyok között, amikor a ma felfedezése a holnap gyakorlatává válik.
A gyakran civilizációs eredetű népbetegségek és a társadalom elöregedése miatt évről-évre nő az orvosokhoz fordulók száma. Ezzel nem tart lépést a finanszírozás és csökken a dolgozók létszáma. 
A sikert, elismerést ma sem adják könnyen.
Az egészségügyi munka megbecsülése egyre csökken, akár erkölcsi, akár anyagi oldalról nézve is.
Ha nem erős az ország egészségügye és oktatása, akkor kétséges, hogy betegeskedő, aggódó, elégedetlen állampolgárokkal lehet-e szárnyaló gazdaságot építeni.
Semmelweis Ignác eredményeit újra átgondolva arra is rá kell döbbennünk, hangsúlyozta az igazgató, hogy nem szabad az esetenkénti sikertelenséget kizárólag a külső tényezőkre, a szinte folyamatosan kevés pénzre, a gazdasági kényszerítő körülményekre, a munkaerőhiányra és a várt segítség elmaradására fogni. Az előrehaladásért mindenkinek a saját működési területén tudása szerinti a legtöbbet kell tennie. Mindemellett meggyőződése, hogy a kiváló eredmények eléréséhez ma összetartó közösségek kellenek és az intézmény iránti lojalitásra is szükség van. 
Szakszerű technika és infrastruktúra nélkül azonban az orvos nem tud hatásos ellátást nyújtani. 
Befejezésül kifejezte örömét a munkatársak önkormányzati elismeréseiért és gratulált a díjazottaknak.

Az eseményen köszöntötték dr. Szabadfalvi András nyugalmazott igazgató főorvost a Debreceni Orvostudományi Egyetem által kiállított gyémánt diplomája átvétele alkalmából.

A műsorban közreműködtek Szabó Anna, Földváry Abigél, Dezső Piroska, Berkó Domonkos, Gulácsi Attila, Kertész Mátyás, Ludányi-Horváth Márton és Szőke Csaba, a Chopin Zenei AMI növendékei.